Paljonko valtio maksaa yrittäjien eläkkeiden kustannuksia?

Valtio on taannut yrittäjien YEL-eläkejärjestelmälle saman maksutason kuin se, mikä on työntekijöiden työeläkejärjestelmällä. Toisin kuin työntekijöiden eläkejärjestelmää, yrittäjien eläkejärjestelmää ei rahastoida etukäteen, jolloin myöskään eläkemenoa kattavia sijoitustuottoja ei saada. Ilman valtion osuutta YELin maksu kasvaisi samaa vauhtia kuin eläkemeno.

Viime vuosina YELin maksutulo ei ole kasvanut, koska osalla yrittäjiä YEL-vakuutuksen perusteena oleva työtulo on kovin matala. On esitetty epäilyjä, että työtulot on tietoisesti asetettu liian matalalle, lainvastaiselle tasolle. Eläketurvakeskuksen selvitysten perusteella voidaan sanoa, että alivakuuttamisilmiö on todellinen.

Valtion edustajat ovat nostaneet esiin mahdollisuuden yrittäjien työeläkejärjestelmän keskittämisestä yhdelle toimeenpanijalle. Perusteluna tälle on ollut yrittäjien liian matalat työtulot, mikä on johtanut valtion maksuosuuden kasvuun yrittäjien eläkejärjestelmässä. Ensi vuonna valtio maksaa arviolta 418 miljoonaa euroa YELin kustannuksia.

Keskittäminen saattaisi yhdenmukaistaa toimeenpanoa, mutta ei auttaisi YELin pitkän aikavälin rahoitusongelmaan. Se lisäisi osalla yrittäjiä hallinnollista taakkaa, koska itsensä ja työntekijöiden eläkevakuuttaminen hoidettaisiin kahdessa paikassa. Ratkaisu aiheuttaisi myös sen, että YEL-maksu koettaisiin entistäkin enemmän veroksi.

Mutta mikä on syy YELin epäsuosioon? Perustaltaanhan YEL on melko hyvä: se tarjoaa turvan niin vanhuuden, työkyvyttömyyden kuin perheen huoltajan kuoleman varalta. Osaltaan kritiikki on perusteetonta, mutta on totta, että itse pitkäjänteisesti säästämällä vanhuuseläketurva saattaisi olla YELin eläketurvaa parempi, jos ei tule työkyvyttömäksi. Markkinoilta ei vastaavaa etuusperusteista turvaa saa samalla hinnalla muutoin hankittua.

Yrittäjäeläkkeen suhde kansaneläkkeeseen

Mediaanina omaan työuraan perustuva YEL-vanhuuseläke on 1 259 euroa kuukaudessa. Kansaneläke on 665 euroa kuukaudessa ja se yhteensovitetaan YEL-eläkkeen kanssa. Noin puolelle YEL-eläkkeensaajista kansaneläkettä ei jää maksuun yhteensovituksen vuoksi. Kaikkiaan YEL-eläkettä saa noin 192 000 henkilöä.

YEL-maksuja maksamalla yrittäjä saa siis vanhuuseläkkeen, jonka kasvattaminen pienentää kansaneläkettä. Kansaneläkkeen kustannukset maksaa valtio. Sen yhteensovitus yrittäjäeläkkeen kanssa tarkoittaa säästöä valtiontalouteen. Karkeasti voidaan arvioida, että yrittäjäeläkkeiden ansiosta valtio säästää alempana kansaneläkemenona yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Aikanaan nerokkaaksi ideaksi väitetty kansaneläkkeen työeläkevähenteisyys on osoittautunut pulmalliseksi. Nykyinen kansaneläkkeen ja työeläkkeiden yhteensovitus yhdessä takuueläkkeen kanssa tekee työeläkemaksuista pienituloisille veroja, jotka eivät kasvata heidän kokonaiseläkettään. Olisiko aika miettiä kansan- ja työeläkkeiden yhteensovitus uusiksi?