Panostus TETtiin on panostus yrityksen tulevaisuuteen, kannustaa TATin Jenni Järvelä

20.09.2021

Jokainen TET-jakson suorittanut muistaa, missä oman työelämään tutustumisensa on suorittanut. Se on mieleenpainuva ensiaskel työelämään. Ja erittäin alihyödynnetty. Meillä on nimittäin Suomessa työvoimapula. Näin ovat yritykset kertoneet jo useiden vuosien ajan esimerkiksi EK:n suhdannekyselyissä. Juuri nyt eri alueilla yli 80 prosenttia yrityksistä kertoo, että osaavaa työvoimaa on vaikeaa löytää.

Seuraavan 50 vuoden aikana työikäinen väestömme supistuu 600 000 henkilöllä eli 15 prosentilla, kertoi puolestaan A-studiossa 15.9. vieraillut Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum. Työelämästä poistuu tälläkin hetkellä joka vuosi 10 000 henkilöä enemmän, kun sinne saapuu. Ulkomaisen työvoiman houkuttelun lisäksi yritysten on siis saatava osansa yhä harvenevasta nuorten joukosta. Tämän tietäen on joskus vaikea ymmärtää, miksi niin harva yritys aktiivisesti houkuttelee nuoria 8- ja 9-luokkalaisia TET-jaksoille eli työelämään tutustumisviikoille. On vaikea kiinnostua sellaisesta, josta ei mitään tiedä. Ja mikä olisi parempi tapa tutustua jonkin toimialan ammatteihin ja tehtäviin kuin TET? Tettiläisiä kyllä otetaan, mutta ei juurikaan systemaattisesti houkutella. Silloin nuoren valinta osuu helposti sellaiseen alaan, joka on tuttavien ja arjen kautta tuttu.

Mikä olisi parempi tapa tutustua jonkin toimialan ammatteihin ja tehtäviin kuin TET?

Talous ja nuoret TAT kysyi vuonna 2019 noin 800 TET-jaksonsa suorittaneelta TET-kokemuksesta. 37 prosenttia nuorista kertoi, että TET-jakso oli lisännyt heidän kiinnostustaan toimialaa kohtaan. TETissä on siis potentiaalia. Nuoret otettiin hyvin työpaikoilla vastaan, mutta joka neljäs vastaaja koki tehtävät yksipuolisina ja joka viides tylsinä. Vaikka tylsiäkin hommia tulee töissä hoitaa, kaappien siivous ei liene paras tapa saada nuorta innostumaan alasta. TET-jaksoihin onkin myös panostettava. Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-sovellus tarjoaa yrityksille loistavan työkalun perehdyttää nuoret TET-jaksolle. Sovellus valmentaa nuorille muun muassa tärkeitä työelämän pelisääntöjä ja tarjoaa vinkkejä TET-päiviin valmistautumiseen. Sovellusta kannattaa suositella nuorelle esimerkiksi työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Yksi hieno esimerkki panostuksista TETtiin on Nordea. Nordea kannustaa nuoria hakemaan työelämään tutustumisjaksoille, mutta myös panostaa viikon sisältöön. Nuoret toimivat harjoittelussa ryhmänä ja tuovat nuorten näkökulman Nordean palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen. Myös Talous ja nuoret TATin Nuorten tulevaisuusraportti -tutkimuksen tulokset tukevat Nordean lähestymistapaa. Kun kysytään nuorilta ratkaisevia tekijöitä tulevaisuuden alan valinnassa, tärkeimmäksi nousevat kiinnostavat työtehtävät. Kakkosena tulee palkka ja kolmosena alan hyvä työskentelyilmapiiri.

Sinä, joka päätät: panosta tulevaisuuteen, tarjoa TET-paikkoja ja houkuttele nuori yritykseesi töihin. Tarjoa ohjausta ja kiinnostavia tehtäviä. Nuori saattaa kiinnostua yrityksesi toimialasta, mutta jos ei, teet silti #tulevaisuusteon ja annat nuorelle tilaisuuden oppia työelämätaitoja.

Jenni Järvelä on Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja.
Huolehdi tettiläisen työelämätaidot kuntoon - lue lisää Duunikoutsi-sovelluksesta