Petri Vuorio: Pk-yrityksen 5 konkreettista syytä panostaa vastuullisuuteen 

30.09.2021

Pk-johtajamme Petri Vuorio päättää #VastuullisuudenTekijät-juttusarjamme. Hän nostaa esille viisi syytä, miksi vastuullisuuteen kannattaa investoida.

Suomalaisyritykset ovat tutkitusti vastuullisuuden edelläkävijöitä. Esimerkiksi Morningstar rankkaa vuosittain maailman maat paremmuusjärjestykseen pörssiyhtiöiden vastuullisuuden pohjalta. Suomi sijoittui vuoden 2020 mittauksessa kakkoseksi heti Hollannin jälkeen.

Tämä antaa meille hyvät lähtökohdat luoda vastuullisuudesta kilpailuetu samalla kun itsesääntelystä ollaan siirtymässä enenevästi pakottavaan lainsäädäntöön.

Viisi konkreettista tulevaisuuden liiketoimintaan vaikuttavaa vastuullisuusteemaa:

  1. Rahoituksen hinta ja saatavuus. Tulevan finanssisääntelyn tuloksena rahoituslaitosten lainakantaa koskevat vastuullisuusraportointivaatimukset tulevat tiukentumaan. Tämä johtaa todennäköisesti siihen, että vastuullisuuskriteerit muodostuvat myös yritysrahoituksen hintaan ja saatavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi.
  2. Kansainvälisiin toimitusketjuihin pääseminen ja niissä mukanaolo. Suomen viennistä jopa yli 70 prosenttia on välituotteita. Toimitusketjut näyttelevät sekä yritystemme kotimaan että ulkomaan liiketoiminnassa poikkeuksellisen tärkeää roolia. EU:n tuleva yritysvastuulaki tulee asettamaan ainakin suuryrityksille kovenevia vaatimuksia läpivalaista toimitusketjunsa. Toimitusketjujen kautta vastuullisuusvaatimus tulee heijastumaan kaikkiin toimijoihin, myös pk-yrityksiin.
  3. Kiihtyvä kilpailu osaavasta työvoimasta. Osaajapula on noussut yhdeksi merkittävimmistä yritystemme huolenaiheista ja kasvun pullonkauloista. On tutkittu tosiasia, että vastuulliset yritykset kykenevät houkuttelemaan osaavinta työvoimaa.
  4. Kuluttajakäyttäytyminen – myy vastuullisempaa, enemmän ja parempaan hintaan. Vastuullisuus vaikuttaa yhä voimakkaammin kuluttajavalintoihin ja brändiarvoon. 
  5. Yrityksen markkina-arvo. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden summana vastuullisuudella on kiistatonta merkitystä yritysten markkina-arvon muodostuksessa. Niin hyvässä kuin huonossa. Olipa kyseessä sitten listattu tai listaamaton yritys.

Vastuullisuusrintamalla tapahtuu juuri nyt paljon. Itsesääntelystä ja kilpailijoista erottautumisesta ollaan monien valmistelussa olevien lakihankkeiden kautta siirtymässä pakottavaan sääntelyyn. Tältä osin on tärkeää välttää lainsäädännön ylilyönnit. Epätoivoon ei kuitenkaan ole syytä vaipua, vaan samanaikaisesti pohtia miten suomalaiset edelläkävijäyritykset muodostavat vastuullisuudesta itselleen kilpailuedun.

Vastuullisuus tulee jatkossa myös liittää tiiviisti osaksi Suomen maakuvamarkkinointia. Edelläkävijyyttämme voidaan parhaimmillaan hyödyntää paitsi työllisyyttä kohentavassa ja verotuloja kerryttävässä viennin kasvattamisessa, niin myös ulkomaisten investointien houkuttelussa Suomeen.

EK:n Vastuullisuudentekijät-juttusarjassa on esitelty konkreettisia case-esimerkkejä EK:n jäsenyritysten päivittäiseen vastuullisuustoimintaan liittyen.