Pia Santavirta: Parannetaan kasvu- ja pk-yritysten riskirahoituksen saatavuutta

22.11.2017

Suomi menettää satoja miljoonia euroja, kun pääomasijoitusrahastot eivät voi hyödyntää kaikkia kotimaisia ja ulkomaisia yksityisiä pääomia. On aika ratkaista verotuksen aiheuttamat pullonkaulat, kirjoittaa Pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.

EK:n omistajuusohjelman ehdotukset #12 ja #13:

  • Toteutetaan neutraali verokohtelu yleishyödyllisten yhteisöjen sijoituksille pääomarahastoihin

  • Parannetaan ulkomaisten sijoittajien mahdollisuuksia sijoittaa suomalaisiin pääomarahastoihin

Suomessa on tehty valtavasti töitä sen eteen, että Suomen talous on saatu takaisin kasvu-uralle. Meille on syntynyt upea startup-kulttuuri, joka poikii parhaimmillaan megaonnistumisia Supercellin tyyliin. Supercellin myötä peliala on noussut sadan suurimman yrityksen joukossa suurimmaksi veronmaksajaksi. 100-vuotias Suomi panostaa myös tekoälyyn ja uusiin teknologisiin ratkaisuihin, joiden tiedämme olevan olennainen osa kansainvälistä kilpailukykyä.

Kaikki nämä innovaatiot ja uudistuminen vaativat taakseen kotimaisia ja ulkomaisia rahoittajia. Esimerkiksi kansainvälisellä tasolla pääomasijoitukset aikaisen vaiheen tekoäly-yrityksiin ovat yli kahdeksankertaistuneet viidessä vuodessa. Pysyykö Suomi lainkaan tässä menossa mukana ja hyödynnämmekö varmasti kaikki yksityiset pääomat kasvun tukemiseksi?

Pääomasijoitusrahastoista on sijoitettu yhteensä 2,4 miljardia suomalaisiin listaamattomiin startup- ja kasvuyrityksiin vuosina 2014-2016. Vuonna 2016 kohdeyhtiöiden liikevaihto kasvoi yli 11 % ja henkilöstön määrä Suomessa yli 13 % kun samaan aikaan muiden suomalaisten yhtiöiden liikevaihto kasvoi 1,5 % ja henkilöstö 0,6 %. Pääomasijoittajien toimintamallin erityisyys on siinä, että pääomasijoittaja on yrittäjän kumppani, joka jakaa riskiä ja tuo pääomien lisäksi kokemusta, osaamista ja kontakteja kasvun rakentamiseen. Pääomasijoitusrahastot ovat olleet myös rahastosijoittajille, kuten työeläkevakuutusyhtiöille ja muille institutionaalisille sijoittajille yksi tuottoisimmista omaisuuslajeista.

Suomen pääomasijoitusmarkkinoita vaivaa kuitenkin aivan eriskummallinen ongelma. Tällä hetkellä pääomasijoitusrahastot eivät voi hyödyntää kaikkia saatavilla olevia kotimaisia eikä ulkomaisia yksityisiä pääomia varainkeruussa. Kyse on sadoista miljoonista euroista.

Kasvuyrityksille voitaisiin saada seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteensä 400 miljoonaa euroa yksityistä kasvurahaa, mikäli yleishyödyllisten säätiöiden verotuskäytäntöjä muutettaisiin pääomasijoitusrahastojen osalta veroneutraaliksi. Pääomarahastosijoituksia kohdellaan tällä hetkellä verotuksellisesti epäedullisemmin verrattuna muihin sijoitusmuotoihin nähden. Pienellä säädösmuutoksella saavutettaisiin merkittävät kerrannaisvaikutukset, koska säätiöillä olisi mahdollisuus lisätä pääomarahastosijoituksia kasvuyrityksiin, joiden tuottamat voitot jaettaisiin edelleen yleishyödylliseen toimintaan. Säätiöt lahjoittivat juuri 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 2,5 miljoonaa euroa nuorten tulevaisuuden hyväksi Vuosisadan rakentaja -kilpailussa.

Suomalaisten pääomasijoittajien ammattitaito on saanut myös ulkomaisten sijoittajien valokeilat osumaan Suomeen. Meillä on kuitenkin kotikutoisia tuplaverotuksen aiheuttavia esteitä, jotka käytännössä ajavat suomalaisiin pääomasijoitusrahastoihin sijoittavat ulkomaiset rahastosijoittajat pois Suomesta. Kiinnostusta ja halua sijoittaa Suomeen löytyy kyllä. Tämänkin esteen poistaminen toisi yhteensä 400 miljoonasta miljardiin euroon yksityisiä pääomia Suomeen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Mallia voidaan ottaa Ruotsista, jossa ulkomaisten rahastosijoittajien osuus varainkeruussa on yli 82 %, kun taas Suomessa vastaava luku on 23,7 %. Kyse on myös merkittävästä pääomasijoittajien osaamisen vientikaupasta, joka nyt estyy lainsäädännöstä johtuen.

Kysymys kuuluukin: onko meillä todella varaa menettää näin paljon potentiaalista yksityistä pääomaa? Jos veroesteitä ei pureta, säätiöiden on sijoitettava ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin ja ulkomaisten rahastosijoittajien varat kohdistuvat muihin maihin. Sääntelymuutos ei myöskään vähentäisi veroja vaan se välillisesti lisäisi verotuloja. Nykyisellä sääntelyllä ei ole nimittäin mitään verotettavaa, koska sijoituksia ei yksinkertaisesti tehdä Suomeen. Säädösmuutokset sen sijaan toisivat satoja miljoonia euroja osaavaa rahoitusta kasvuun ja kansainvälistymiseen mahdollistaen uusien Supercellien luomisen ja edistäen keskisuurten yritysten uudistamista Suomessa.

Tämän päivän päätöksillä on olennainen vaikutus maamme tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla. Aikaa ei olisi hukattavaksi.

Pia Santavirta
Toimitusjohtaja
Suomen pääomasijoitusyhdistys