Pilvet tihenevät maailmantalouden taivaalla

10.10.2018

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi alkuviikolla uusimman talousennusteensa, jonka luvut ovat ensivilkaisulta vielä melko hyviä. Raportista kuitenkin kuvastuu kasvava huoli lisääntyneistä globaalin talouden riskeistä.

IMF leikkasi maailmantalouden kasvuennustetta parilla kymmenyksellä 3,9 prosentista 3,7:ään. Kasvu jäisi vähän aiempia ennusteita vaatimattomammaksi sekä USA:ssa, euroalueella että useimmilla kehittyvillä markkinoilla. Ainoastaan joidenkin öljyn ja raaka-aineiden tuottajien kasvunäkymiä on nostettu kohonneiden hintojen myötä.

Nähty parin desimaalin muutos globaalissa kasvunäkymässä on pientä hienosäätöä, ja se mahtuu reilusti ennusteiden luonnollisen virhemarginaalin sisään. Viilattukin BKT:n kasvuvauhti olisi viime vuosikymmenten keskitason tuntumassa tai jopa hieman yli sen. Pelkkää ennustelukua suuremman huomion ansaitsevatkin IMF:n perusteelliset analyysit maailmantalouden riskeistä sekä politiikkasuositukset eri talouksille.

Kauppakonflikteissa isot riskit

IMF:n raportin mukaan tullimuurien rakentaminen voi pahimmillaan johtaa aivan eri mittaluokan jarrutukseen kuin nyt ennustettu kasvun loiva laantuminen. Raportissa tehdään useampia eri skenaarioita kauppapoliittisten konfliktien etenemisestä. Maailmankaupan malleihin perustuvissa laskelmissa joudutaan tekemään paljon yksinkertaistavia oletuksia, mutta lukujen viesti on selkeä: kaupanesteiden rakentaminen on taloudelle yksiselitteisen kielteistä.

Jo voimaan astuneiden tullien vaikutukset USA:n ja Kiinan talouksiin jäävät IMF:n mukaan vielä melko pieniksi, muutamaan prosentin kymmenykseen BKT:stä. Jos konflikti laajenee vaikkapa autoteollisuuden hankintaketjuihin, vaikutukset kasvavat ja leviävät maantieteellisesti.

IMF:n laajimmassa tulliskenaariossa USA:n BKT jäisi pitkällä aikavälillä lähes prosentin perusuraa matalammalle. Kiinassa puolestaan kierteen välitön shokki talouteen olisi suuri, jopa noin 1½ % BKT:stä, jonka jälkeen talous vähitellen sopeutuisi tilanteeseen ja BKT laskisi pitkällä aikavälillä vain noin puoli prosenttia.

Loppusuoraa kohti kääntyvien Brexit-neuvottelujen odotetaan IMF:n ennusteessa päättyvän suotuisasti: lähtökohtana on melko sujuva Brexit, jossa tavarakauppaan Britannian ja EU:n välille ei tulisi tulleja ja muut kaupanesteet jäisivät maltillisiksi. Silti IMF olettaa Britannian kasvun jäävän selvästi alle vaikkapa euroalueen keskiarvon.

Sopimukseton tila maaliskuussa 2019 ja Britannian putoaminen ulkomaankaupassaan WTO-sääntöjen varaan johtaisi IMF:n aiempien arvioiden mukaan huomattavasti tätä kielteisempiin vaikutuksiin.

USA:n verouudistukselle kritiikkiä

IMF suosittelee monille maille taloudellisia rakenneuudistuksia, jotka turvaisivat vakauden myös suhdanteen aikanaan kääntyessä ja finanssimarkkinoiden kiristyessä. Ylivelkaantuneiden maiden olisi tasapainotettava julkista talouttaan matalien korkojen vielä jatkuessa, kun taas osa maista kuten Saksa voisi hyödyntää tilannetta kasvua tukeviin investointeihin.

USA:ssa toteutettu verouudistus saa IMF:ltä varsin kriittiset arviot. USA:n julkisen talouden alijäämä on jo valmiiksi suuri, ja veronkevennykset nostavat julkisen velan tasoa seuraavan viiden vuoden aikana selvästi aiemmin ennustettua korkeammalle. Lisäksi tämä velkavetoinen veronkevennys tehtiin lähellä suhdannehuippua, ja sen tehon raukeaminen johtaisi talouden jäähtymiseen 2020-luvun alussa juuri kun myös nousevien korkojen kiristävä vaikutus olisi suurimmillaan.

Viikon kysymys:  Mikä on IMF ja mitkä ovat sen tehtävät?
Viikon graafi: Maailmantalouden kasvunäkymät vaimenivat lievästi