Rantahalvari bloggaa: Palkkatukityöllinen vastannee noin 0,7 ”oikeaa” työllistä

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen tavoittelema työllisten määrän kasvattaminen 60 000 henkilöllä parantaa julkisen talouden tasapainoa 1,9 miljardilla eurolla. Jokainen lisätyöllinen tuottaa tämän mukaan vajaan 32 000 euron vuotuisen tasapainotuksen julkiselle taloudelle.

Huhua vahvemman tiedon mukaan 60 000 lisätyöllisten tarve perustuu valtionvarainministeriössä tehtyyn laskelmaan, jossa on useita oletuksia. Tärkeimpien oletusten mukaan työpaikat syntyvät yksityisen sektorille ilman julkista tukea ja ne ovat pääosin kokoaikaisia.

Hallitus pyrkii työllisyystavoitteeseensa muun muassa lisäämällä palkkatuen käyttöä. Se taas tarkoittaa, että osa uusista työpaikoista syntyy valtionvarainministeriön laskelmasta poiketen valtion tuella, koska palkkatukihan rahoitetaan valtion kirstusta.

Palkkatuki on tarpeellinen työllisyyden edistämisen työkalu. Sillä kompensoidaan eri syistä johtuvaa tuottavuuden alenemaa, mikä vaikeuttaa työpaikan saantia.

Jotta palkkatuesta saadaan suurin mahdollinen hyöty, sitä on uudistettava. Sitova palkkatukipäätös tulee saada ennakolta, tuen tasoa nostettava ja lisätyön tarjoamisvelvollisuus poistettava, kun työnantaja palkkaa vaikeasti työllistettävän. Tuen vaikuttavuus paranee, kun tukea käytetään erityisesti yksityiselle sektorille työllistämiseen.

Keskimääräinen palkkatuki lienee noin 1 000 euroa kuukaudessa. Laskennallisesti yhden henkilötyövuoden hintalappu julkiselle taloudelle on tällöin 12 000 euroa, jolloin palkkatuella saatu lisätyöllinen tasapainottaa julkista taloutta vain 20 000 eurolla. Näin laskettuna palkkatuella työllistetty pitäisi ottaa huomioon 0,6 lisätyöllisenä.

Kun palkkatukea on käytetty työllistämiseen kuntiin tai kolmannelle sektorille, vaikuttavuus on tutkimusten mukaan valitettavasti aika lailla nolla. Myönteistä vaikutusta on havaittu lähinnä vain silloin, kun tuen saa yksityisen sektorin työnantaja. Näistä syistä nykymallissa merkittävää niin sanotun avoimen sektorin työllisyyden lisäystä palkkatuetulle työlle tuskin voi laskea. Eli palkkatuella työllistetty vastaa enintään 0,7 oikeaa työllistä ellei vaikuttavuutta saada kohennettua.

Nähtäväksi jää, millaisiin toimiin hallitus lopulta päätyy. Toivottavasti sellaisiin, jotka täyttävät hallituksen itselleen asettamat tavoitteet uskottavasti olivatpa ne kovia tai pehmeitä tai sekä että. Yksin palkkatuella tai edes palkkatukea painottaen tavoitetta ei ole saavutettavissa. Tarvitaan siis paljon muutakin.