Rantahalvari bloggaa: Perustulosta kunnollinen kokeilu

Perustulolla tarkoitetaan sosiaaliturvan mallia, jossa kaikille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta toimeentulon turvaamiseksi. Tällä joskus kansalaispalkaksi, osallistumistuloksi ja negatiiviseksi tuloveroksikin kutsutulla rahalla korvattaisiin kokonaan tai osittain sosiaalietuuksia, joiden saaminen perustuu tiettyyn syyhyn ja vastikkeellisuuteen.

Ei ole pelkkää sattumaa, ettei perustulo ole käytössä oikeastaan missään. Sen verran haasteellisena sitä on pidetty. Kokeiluja on toki ollut ja esimerkiksi Hollannissa Utrechtin kaupunki on päättänyt kokeilla sitä yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa.

Suomessakin on päätetty kokeilla perustuloa. Kokeilussa selvitetään muun muassa sitä, miten sosiaaliturvaa voidaan muuttaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi julkisen talouden kannalta kestävällä tavalla.

Kokeilu on vielä alkutekijöissään. Paraikaa selvitetään kokeilun toteuttamisen vaihtoehtoja. Muun muassa perustulon suuruus on ratkaisematta.

Nyt kun perustuloa on päätetty kokeilla, kokeiltakoon sitä kunnolla. Toteutettakoon se siten, että vaikutukset voidaan arvioida tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Vain sellainen kokeilu antaa riittävän pohjan johtopäätösten tekemiselle.

Aito kokeilu edellyttää oikeaa koeasetelmaa. Se saadaan muodostamalla perustuloa saavien ryhmä ja sille mahdollisimman identtinen vertailuryhmä.

Perustuloryhmälle maksetaan kuukausittain tietty summa ja oikeus syyperusteiseen sosiaaliturvaan poistetaan soveltuvin osin. Työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki ja toimeentulotuki ovat kaiketi selkeimmät poistuvat etuudet. Tähän ryhmään valitaan ihmiset satunnaisesti riittävän suurella otoksella. Verrokkiryhmä jatkaa elämäänsä säilyttäen oikeutensa nykyiseen sosiaaliturvaan. Alueellisuus ei sovellu kummankaan ryhmän valintakriteeriksi.

Riittävän pitkän ajan kuluttua kokeilu päätetään ja on vaikutusten arvioinnin aika. Riippumaton arvioitsija tarkastelkoon, vähenikö köyhyys, syrjäytyminen ja byrokratia ja paraniko kannustavuus tolkullisella hintalapulla.

Saattaa kuulostaa helpolta. Sitä se ei kuitenkaan ole, koska muun muassa lainsäädäntö saattaa asettaa esteitä tällaiselle aidolle kokeilulle. Tämä siksi, että samankaltaiset yksilöt asetettaisiin aidosti erilaiseen asemaan ja vieläpä niin, että perustuloryhmän oikeus sosiaaliturvaan olisi osin suppeampi kuin voimassa oleva lainsäädäntö sille antaa. Riittävällä tahdolla nämä esteet on ylitettävissä.