Työ, perhe ja korona-arki – laajennettu hoitoetu yhtälöä ratkaisemaan!

26.03.2020

Korona on ajanut suomalaiset perheet laajamittaisesti koteihinsa – päiväkoti-ikäiset leikkimään, kouluikäiset lapset etäkouluun ja vanhemmat etätöihin. Jos arjen yhtälö oli jo ennen korona-arkea välillä vaikeasti ratkaistavissa, koronan lisääminen yhtälöön on moninkertaistanut haasteen. Perheiden arjen muutos heijastuu myös päiväkoteihin ja muihin lastenhoitopalveluiden tarjoajin, joissa YT-neuvottelut ja sulkemisuhka ovat pienten asiakkaiden lähdön jälkeen tosiasioita, kirjoittaa Anita Isomaa.

Työnantajilla on samaan aikaan aito huoli ja tarve tukea perheellisiä työntekijöitään. Pystyvätkö työntekijät hoitamaan työnsä ja miten he jaksavat tässä haastavassa tilanteessa?

Ymmärryksen, joustojen ja sympatian lisäksi on hyvä miettiä, mitä muita keinoja perheiden auttamiseksi olisi saatavissa? Monet työnantajat yli toimialarajojen miettivät parhaillaan kuumeisesti konkreettisia keinoja helpottaa etätyöläisten arkea.

Sairaan lapsen verovapaa hoitoetu on laajalti hyödynnetty ja työntekijöiden arvostama työsuhde-etu, joka on mahdollistanut työnantajan tuen työn ja perheen yhdistämiseen silloin, kun sairaan lapsen hoitaminen kotona vanhempien toimesta ei ole toimiva vaihtoehto. Nimensä mukaisesti se soveltuu vain äkillisesti sairastuneen, alle 10-vuotiaan lapsen hoitoon ja ainoastaan lyhyeen, neljän päivän mittaiseen ajanjaksoon. Korona-tilanteessa, jossa etätyö saattaa jatkua viikkoja tai jopa kuukausia, nykymuotoinen etu ei valitettavasti ole verovapaasti käytettävissä, eikä työnantaja voi siten tarjota lastenhoitoapua ilman veroseuraamuksia. Tämä viesti on ollut monelle työnantajayritykselle ja heidän perheellisille työntekijöilleen pettymys, sillä se tekee lastenhoitopalvelusta kohtuuttoman kallista.

Jos nykyinen, verovapaa sairaan lapsen hoitoetu laajennettaisiin tässä poikkeustilanteessa koskemaan väliaikaisesti myös terveiden lasten hoitoa ilman hoidon kestolle määriteltyä nykyisenlaista tiukkaa aika- ja ikärajaa, toisi tämä valtavasti mahdollisuuksia työn ja perheen parempaan yhdistämiseen ja perheiden etätyöarjen tukemiseen. Lisäksi se mahdollistaisi päivähoitotoimintaa harjoittaville yrityksille mahdollisuuden tarjota palveluitaan työnantajille myös koronakriisin aikana ja työllistää lomautusuhan alla olevia alana ammattilaisia. Kaikki voittaisivat.

Kysymyksessä on pieni, mutta sitäkin tärkeämpi verotuksen täsmätoimi. Selviämme yhdessä. Annetaan työnantajille ja perheille työkalut myös uuden yhtälön ratkaisemiseen!