Rantahalvari bloggaa: Työeläkejärjestelmien yhdistäminen poistaa ylimääräisiä raja-aitoja

Kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän yhdistäminen on perusteltu uudistus. Yhdistämisen jälkeen työeläkejärjestelmä ei enää muodosta estettä tuottaa kunnalliset palvelut veronmaksajien ja palvelujen käyttäjien kannalta järkevimmällä tavalla, eikä muutosten jälkeen olisi tarvetta eläkkeiden erityisjärjestelyihin. Perusteettomina pidetyt eläke-erot poistuvat siirtymäajan jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön työryhmä on ehdottanut kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän yhdistämistä. Laajapohjaisen työryhmän ehdotus on yksimielinen.

Yhdistämisen jälkeen kuntasektorin ja yksityisen sektorin työntekijät vakuutettaisiin voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaan. Kuntasektori hoitaisi loppuun yksityisen sektorin työntekijöiden eläketurvaa anteliaammat kuntasektorin eläke-edut.

Kuntasektorille perustettaisiin uusi työeläkelaitos, todennäköisesti työeläkevakuutusyhtiö ”TyEL-Keva”. Siirtymäajan jälkeen eläkevakuutusmarkkina laajenisi ja TyEL-Keva kilpailisi työnantajista muiden eläkeyhtiöiden kanssa. Kilpailun lisääminen työeläkealalla on tarpeen. Kilpailuneutraliteetti varmistettaisiin muun muassa sillä, että TyEL-Keva saa riittävän vakuutuskannan ja vakavaraisuuden.

Ministeriöiden työryhmä ansaitsee erityismaininnan siitä, että se onnistui löytämään toimivan ratkaisun rahoituksen toteuttamiseen siten, että työnantajasektorien rahoitusvastuut eivät yhdistämisen takia muutu. Näin päästää siihen, että kumpikaan sektori ei joudu subventoimaan toista sektoria.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen on syytä kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan. Sillä on hyvin laaja asianosaisten tuki. Sitä kannattavat muun muassa Kuntaliitto, Kuntatyönantajat, työelämän osapuolia edustavat järjestöt, koko työeläkeala ja eläkepolitiikan kannalta keskeiset ministeriöt eli sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö.