Rantahalvari: Eläkeyhtiöt tarvitsevat työhyvinvointitoiminnalle lainsäädännön tuen

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee käynnistää uuden säädöksen valmistelu tukemaan työeläkevakuutusyhtiöiden työhyvinvointitoimintaa, vaatii johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari. Lainsäädäntöä tarvitaan etenkin työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvien epäselvyyksien poistamiseksi. Julkisen sektorin Kevalla tämä säännös jo on.

Onnistuneella työkyvyttömyysriskin hallinnalla edistetään työntekijöiden työssä jatkamista ja säästetään eläkemenoja. Kaikki voittavat. Tälle on selkeä tilaus, sillä työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on alkanut taas kasvaa pitkään jatkuneen hyvän kehityksen jälkeen.

Työeläkevakuutusyhtiöiden työhyvinvointipalveluja on ohjattu Finanssivalvonnan antamalla suosituksella. Varsinaista lainsäädännöllistä pohjaa tällä toiminnalla ei ole ollut. Työkyvyttömyysriskin hallintaa on pidetty vakuutustoimintaan elimellisesti kuuluvana vahingontorjuntana. Sitä se onkin.

Julkisen sektorin työeläkevakuuttaja Keva sai vastikään eduskunnan hyväksymällä lailla omalle työhyvinvointitoiminnalleen säädöspohjan. Työeläkevakuutusyhtiöillekin tarvitaan niiden ominaispiirteet huomioon ottavat työkyvyttömyysriskin hallintaa tukevat ja ohjaavat säännökset. Siksi sosiaali- ja terveysministeriön tulee käynnistää lainsäädäntövalmistelu lakiesityksen aikaansaamiseksi.

Säädöksissä tulee ottaa kantaa ainakin työhyvinvointitoiminnan tarkoitukseen, sisältöön, toimenpanoon ja rahoitukseen. Asianmukaisella sääntelyllä poistetaan epäselvyydet, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia niin näiden palvelujen asiakkaille – työnantajille ja työntekijöille – kuin palveluja järjestäville ja tuottaville työeläkevakuutusyhtiöillekin.