Rantahalvari: Kannustinloukkujen purkaminen ja talouden tasapainottaminen edellyttävät työttömyysturvan uudistamista

12.09.2023

Maan hallitus aikoo antaa eduskunnalle lakiesityksiä työttömyysturvan muuttamiseksi. Tavoitteena on erityisesti kannustinloukkujen purkaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen. Ensimmäisen vaiheen muutoksia koskeva lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella. Sen mukaiset tarkistukset ovat perusteltuja.

Kannustinloukut ovat todellinen laaja ongelma. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan työttömyysloukussa on 136 000 henkilöä. Heillä työllistyminen ei lisää käytettävissä olevia tuloja tai lisää niitä vain vähän. Noin puoli miljoonaa on tuloloukussa. Heillä lisätyön tekeminen kannattaa taloudellisesti heikosti.

Julkisen talouden rankka velkaantuminen on kaikkien tiedossa. Velkaantuminen on ennen pitkää saatava hallintaan. Yli varojen elämisen laskua ei pidä maksattaa tulevilla sukupolvilla. Köyhän paras turva on kunnossa oleva julkinen talous.

Työttömyysturva on yksi merkittävä kannustinloukkujen ja velkaantumisen aiheuttaja. Työttömyysturvan ehtoja tarkistamalla kannustinloukkuja voidaan vähentää ja julkista velkaantumista taittaa. Yksin työttömyysturvaa muuttamalla nämä pulmat eivät toki poistu, mutta tutkittu fakta on, että se auttaa.

Hallitus on ilmoittanut antavansa työttömyysturvaa koskevat lakiesitykset eduskunnalle kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen muutoksissa on kyse eräiden aikaisemmin voimassa olevat säännösten palauttamisesta ja sekä uusia keinojen käytöstä. Ensiksi mainittuja ovat lomakorvauksen jaksotus, seitsemän päivän omavastuu ja suojaosasta luopuminen. Uusia toimia ovat lapsikorotusten poisto sekä työssäoloehdon täyttymisen tarkastelu palkkojen eikä viikkotyötuntien perusteella (euroistaminen) sekä työssäoloehdon pidentäminen 12 kuukauteen.

Lakiluonnoksen mukaiset muutokset ovat perusteltuja tavoitteiden saavuttamisessa. Ne on etukäteen vaikutusarvioitu ja todettu johtavan haluttuihin tuloksiin.

Lakiluonnos sisältää kuitenkin vain osan hallitusohjelmaan kirjatuista työttömyysturvamuutoksista. On tärkeänä, että hallitus valmistelee pikaisesti myös muut hallitusohjelman mukaiset työttömyysturvan muutokset, joilla on samat kannustavuuden vahvistamisen ja julkisen talouden tasapainottamisen tavoitteet.

EK:n lausunto