Rantahalvari: Palkkatuen käyttö yksityisellä sektorilla ei kasva määrärahoja lisäämällä

22.10.2019

Palkkatuen käytön lisääminen yksityisellä sektorilla ei ole kiinni määrärahoista. Rahaa on jäänyt käyttämättä. Raha tulee ”kelpaamaan” yksityisen sektorin työnantajille nykyistä enemmän poistamalla palkkatuen käytön esteitä.

Julkisuudessa useat poliitikot ja palkansaajajohtajat ovat vaatineet palkkatuen määrärahojen nostamista pohjoismaiselle tasolle. Tämän uskotaan lisäävän palkkatuen käyttöä etenkin yksityisellä sektorilla.

Ei tule lisäämään, rohkenen väittää. Määrärahojen puute ei ole pitkään aikaan ollut este palkkatuen nykyistä laajemmalle käytölle yksityisellä sektorilla. Tähän tarkoitukseen osoitettuja määrärahoja on jäänyt käyttämättä suuresti. Viime vuonna ”kelpaamatta” jäi noin 150 miljoonan euroa. Tänäkään vuonna tilanne ei liene olennaisesti toinen.

Syyt ovat muualla. Niihin on uskallettava puuttua, jos tavoitteessa halutaan edetä. EK ainakin haluaa.

Hallituksen asettaman Palkkatuki ja etuudet -työllisyystyöryhmän tehtävänä on löytää keinot, joilla palkkatuen käyttö yksityisellä sektorilla kasvaa. Se on jo ehdottanut eräitä toimia palkkatuen hakuprosessiin liittyvien pullonkaulojen poistamiseksi sekä työnantajan ja työnhakijan yhteen saattamiseksi. Toteutuessa nämä auttavat jonkin verran, mutta paljon vaikuttavampia ratkaisuja tarvitaan.

Yksi niistä on työsopimuslaissa olevan lisätyön tarjoamisvelvollisuuden poisto niissä tilanteissa, joissa työnantaja työllistää vaikeasti työllistettävän palkkatuella. Tämä tarjoamisvelvollisuus käytännössä estää palkkatuen käytön niiltä työnantajilta, joilla on osa-aikaisia työntekijöitä. Kyse olisi positiivisesta syrjinnästä, jolla muuten muita huonommassa asemassa olevat saadaan yhdenvertaisemmiksi muiden kanssa.

Toinen konkreettinen keino olisi korvata työnantajakohtaisuus toimipaikkakohtaisuudella, kun tutkitaan palkkatuen saamisen edellytysten täyttymistä. Nykymallissa suuret työnantajat ovat ”tukikelvottomia” esimerkiksi silloin, kun ne ovat irtisanoneet työntekijöitä toimipaikassa, joka on satojen kilometrien päässä toimipaikasta, johon työllistettäisiin työtön palkkatuella.

Kolmas vaikuttava toimi olisi palkkatuen tason nosto etenkin osatyökyisiä, maahanmuuttajia ja pitkäaikaistyöttömiä työllistettäessä. Näin palkkatuki saataisiin nykyistä paremmin vastaamaan työllistettävän tuottavuuden alenemaa. Sitähän palkkatuella halutaan kompensoida.

Näitä muutoksia EK ajaa muun muassa Palkkatuki ja etuudet -työllisyystyöryhmässä. Aika näyttää ovat muut yhtä tosissaan asiassa.