Riikka Heikinheimo: Rokotusten kiirehtimiseen on keinot

22.02.2021

EK:n Restart-selvitys antoi askelmerkkejä talouden avaamiselle, kun analysoimme koronarokotusten aikatauluja ja keinoja niiden kiirehtimiseksi. Selvitykseemme sisältyi kolme eri skenaariota rokotusten etenemiselle, kirjoittaa EK:n liittoyhteisön rokotehanketta vetävä johtaja Riikka Heikinheimo Kauppalehdessä 22.2.2021

Positiivisimman skenaarion mukaan 80 prosenttia Suomen koko väestöstä voi olla rokotettuna heinäkuun alkuun mennessä. THL:n toppuuttelevista kommenteista huolimatta seisomme yhä arvion takana: heinäkuun aikataulu on täysin mahdollinen, mikäli seuraavat kolme edellytystä täyttyvät.

Ensimmäinen edellytys on, että työikäinen väestö rokotettaisiin työterveyshuollon toimesta ja sen johdolla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että rokotteet toimitettaisiin suoraan työterveyshuoltoon, kierrättämättä niitä kuntien kautta. Työterveydelle tulisi myös antaa mahdollisuus vaikuttaa rokotusjärjestykseen, jotta voitaisiin huomioida eri työtehtäviin sisältyvä koronariski.

Tästä työterveysvetoisesta mallista ollaan vielä kaukana: hallitus on heittänyt pallon kunnille antaen niille mahdollisuuden osallistaa työterveyttä parhaaksi katsomallaan tavalla. Mitään keskitettyä päätöstä työterveyden roolista ei ole tehty. Neuvottelut ovat kesken myös rokottamiskorvauksesta.

Toisekseen skenaariomme perustuu siihen, että kaikki oleelliset EU-yhteishankinnan mukaiset rokotteet ovat kesään mennessä käytössä. Kolmen jo myyntiluvan saaneen valmisteen ohella oletamme, että Johnsson & Johnssonin rokote tulee joutuisasti markkinoille. Skenaariossamme on mukana pienessä roolissa myös Curevacin rokote.

Kolmanneksi oletamme, että rokotteiden saanti Suomeen tulee kiihtymään nykytilanteeseen nähden merkittävästi. Alkuvaikeudet on nyt selätetty, eikä vakavia toimitusvaikeuksia saa enää tulla.

Tietomme perustuvat asiantuntijoiden arvioihin sekä julkisiin lähteisiin. Monet muutkin EU-yhteishankinnassa mukana olevat maat ovat tehneet vastaavia oletuksia. Samalla kaikki ymmärtävät, että positiivisten skenaarioiden toteutuminen edellyttää mailta itseltään lisäponnisteluita. Esimerkiksi Tanska aikoo nelinkertaistaa rokotuskapasiteetin ottamalla yksityiset terveysyritykset mukaan. Tanskan tavoitteena on tehdä maaliskuusta heinäkuuhun peräti 400.000 rokotusta päivittäin.

80 prosentin rokotuskattavuuteen tulee siis pyrkiä heinäkuun alkuun mennessä. On tehtävä kaikki se, mikä on omissa käsissä. Tähän velvoittaa niin kansalaisten terveys kuin koko yhteiskunnan toipuminen. Rokotusten lykkääntyminen kolmella kuukaudella tarkoittaisi vähintään kahden miljardin euron menetystä bruttokansantuotteessa.

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 22.2.2021.