Riikka Heikinheimo: Tutkimuksen vaikuttavuus syntyy yhdessä

02.02.2021

Suomi ei voi menestyä osaamisen varassa, ellei se tuota laadukasta tutkimusta. Tutkimus taas edellyttää vahvaa linkkiä yritysmaailmaan. EU-elpymisrahoitus tarjoaa mahdollisuuden tuoda tutkimus ja bisnes uudestaan yhteen, kirjoittaa EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

Tällä viikolla julkistettiin Vaikuttavuussäätiön selvitys nimeltä Tutkimus-yritys-yhteistyö. Selvityksen tärkein johtopäätös on, että yliopistojen ja yritysten tiet ovat erkaantuneet.

Olen ollut tästä asiasta jo pitkään huolissani ja selvitys vain vahvistaa havaintoni. Huoleni kumpuaa siitä, että emme yksinkertaisesti menesty maana ilman parhaiden osaajien yhteistyötä. Ei ole olemassa kansainvälistä tai kotimaista tutkimusta, joka kiistäisi tutkimuksen ja yritysten yhteistyön merkityksen maan menestykselle ja kilpailukyvylle. Niissä kaikissa korostetaan myös valtion roolia mahdollistajana. Tämä on tärkeää,  sillä  yhteistyön positiiviset vaikutukset valuvat yritysten liikevaihtoa laajemmin koko yhteiskunnan hyväksi.

Juhlapuheissa asiasta ollaan yhtä mieltä. Silti Suomessa tutkimuksen ja yritysmaailman yhteistyö on kaikilla  kansainvälisillä mittareilla laskusuunnassa.

Väitän, että tämä on ennen kaikkea seurausta siitä, että tutkimus-yritys- yhteistyöltä poistui sen vaatima julkinen innovaatiorahoitus. Juuri rahoitus olisi toisi yhteistyölle sen vaatimaa pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta. Jos vuorovaikutukselle ja luottamuksen rakentamiselle ei ole aikaa, ei ehditä myöskään sovittamaan liiketoiminnan kehittymisen todellisia tarpeita yhteen tutkimuksen agendan kanssa.  Tämä turhauttaa molemmat osapuolet ja tiet erkanevat. Tuloksen näemme selvityksistä.

Mitä sitten pitäisi tehdä?  Paloja julkisesta innovaatiorahoituksesta on toki tuotukin jo takaisin. Esimerkiksi veturiyritysrahoitus ja PPP-rahoitus. Ongelmana kuitenkin edelleen on, että jatkuvuus puuttuu.

Näin ei voi jatkua Suomessa, jonka tulevaisuus nojaa tutkimukseen ja innovaatioihin sekä niistä syntyvään uuteen liiketoimintaan, työpaikkoihin ja vientiin.  Hallituksella on käsissään Kestävän kasvun ohjelman kokoinen EU-elpymispaketti. Se on käytettävä palauttamaan yhteistyö tutkimuksen ja yritysten välille. Tämä on aito tulevaisuusteko, jota odotamme Suomen hallitukselta. Muussa tapauksessa jäämme sivuraiteille ilmastonmuutoksen torjunnan tai digitaalinen siirtymän ratkaisuista.