Ruohola bloggaa: Riita-asiat arvonlisäverotuksessa kestävät sietämättömän kauan

Verohallinto on kiitettävästi ja aktiivisesti laajentanut työkalupakkiaan etupainotteiseen neuvontaan viime vuosina. Joskus kuitenkin päädytään tilanteisiin, joissa kirstunvartija ja hallintoalamainen ovat verolainsäädännön tulkinnasta eri mieltä. Riita-asiassa pätee vanha sanonta: justice delayed is justice denied eli myöhästynyt oikeus on menetetty oikeus.

Oikaisulautakuntamenettely tuli arvonlisäverotukseen 1.1.2017 alkaen. Menettely oli muissa verolajeissa jo käytössä. Moni kyseenalaisti oikaisulautakuntamenettelyn tarpeen oma-aloitteisessa verossa peläten valitusaikojen pidentymistä. Asiaan liittyvässä hallituksen esityksessä arvioitiin, etteivät valitusajat tule pitenemään.

Arvonlisävero on oma-aloitteinen vero. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä tehdään päivittäin sadoittain arvonlisäveroon liittyviä päätöksiä itsenäisesti, ilman Verohallinnon ohjausta tai erillistä päätöstä. Jos Verohallinnon kanssa ollaan eri mieltä esimerkiksi palveluun soveltuvasta verokannasta, asia kertaantuu kuukausittain. Tämän vuoksi mahdollisimman nopea ja tehokas riidanratkaisumekanismi on juuri arvonlisäverotuksessa äärimmäisen tärkeää.

Verohallinnon ennakkoratkaisuista valitetaan edelleen suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen ja keskusverolautakunnan antamista ennakkoratkaisuista suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muissa ALV-asioissa ensimmäinen muutoksenhakuaste on oikaisulautakunta.

Oikaisulautakunnassa oma-aloitteisten verojen käsittelyaikaennuste on 10 kuukautta. Helsingin hallinto-oikeudessa arvonlisäveroasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli viimeisimpien tilastojen mukaan 15,2 kuukautta. Verohallinnon ennakkoratkaisuista tehtyjen valitusten käsittelyaika hallinto-oikeudessa oli 8,5 kuukautta. Korkeimpaan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi ALV-asian saa keskusverolautakunnan päätöksiä lukuun ottamatta vain valitusluvalla. Keskimääräinen käsittelyaika ALV-asioissa KHO:ssa vuonna 2019 oli 12,4 kuukautta. Valituslupaa ei myönnetty 40:ssa tapauksessa, kun vuoden aikana ratkaistiin 82 ALV-tapausta.

On selvää, etteivät näin pitkät valitusajat voi kuulua asiaan oma-aloitteisessa verotuksessa. Asiaan olisi saatava kiireesti muutos, jotta oikeusvarmuus ei vaarannu ja investoinnit viivästy tai jää tekemättä. Ennakkoratkaisujen osalta verovelvollisen tulisi saada luottamuksensuojaa siten, että yrityksen saama positiivinen ennakkoratkaisu sitoisi heti Verohallintoa. Jos ratkaisu myöhemmin muuttuisi oikeusasteissa, lainvoimaiseksi jäänyt, muuttunut tulkinta tulisi voimaan ilman takautuvaa vaikutusta, mutta vasta päätöspäivästä alkaen.

Muiden riitakysymysten osalta kyse on ennen kaikkea kuitenkin Verohallinnon resursoinnista. Muutos saadaan aikaan kohdistamalla resurssit oikein.