Ruotsin Samhallista ei ole Työkanava Oy:n malliksi

02.11.2021

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi 75 prosentin työllisyysaste. Osana tähän tavoitteeseen pääsemistä on nyt annettu hallituksen esitys Työkanava Oy:n perustamiseksi. Yhtiön tavoitteena on osatyökykyisten parempi työllistyminen Suomessa. Työnimenä yhtiöllä oli Välittäjä Oy.

Ajatus kaikkein heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevien osatyökykyisten työllistämiseksi ja tukemiseksi on ehdottomasti kannatettava ja tärkeä tavoite. Kaikkein heikoiten työllistyvien siirtymistä avoimille työmarkkinoille on tuettava aikaisempaa paremmin. Ehdottomasti!

Hallituksen esityksestä käy ilmi, että se pohjautuu hyvin laajalti selvitysmies Mäkisen talvella 2021 antamaan raporttiin sekä kevään 2021 kehysriihen linjaukseen Ruotsin mallin (Samhall Ab) mukaisen järjestelmän rakentamisesta Suomeen.

Valtionyhtiön Työkanava Oy:n omistajaohjaus olisi TEM:illä ja toiminnan olisi tarkoitus käynnistyä vuoden 2022 aikana. Valtio aikoo pääomittaa yhtiötä noin 20 milj.€:n peruspääomalla EU:n kestävän kasvun ohjelmasta ja tukea valtionavustuksena 10 milj.€:n määrärahalla vuodessa. Tavoitteena on noin 1000 henkilön työllistäminen. Työkanava Oy toimii sekä henkilöstövuokrausyrityksenä välittäen työvoimaa tilaajayrityksille että palveluyrityksenä myyden mm. siivousalan, mara-alan, rakennusalan ja sote-alan palveluja suoraan tilaajayrityksille.

Ongelmat Samhallin toiminnassa

Samhall on Ruotsin valtion omistama yhtiö, joka on toiminut Ruotsissa jo 40 vuotta. Sen avulla työllistetään nykyisin yli 20 000 henkilöä. Yrityksen olemassaoloa ja toimintaa ei tällä hetkellä Ruotsissa kuitenkaan pelkästään kiitellä.

Samhall on ollut isosti Ruotsin median otsikoissa ja julkisessa keskustelussa erityisesti kilpailun ehtojen osalta. Ruotsin yleisradion tutkivan journalismin ohjelma Uppdrag granskning julkaisi keväällä dokumentin Samhallin toiminnasta. Siivousyritykset ovat syyttäneet Samhallia muun muassa markkinahäiriköksi. Se on noussut Ruotsin suurimmaksi siivousalan yritykseksi yli 11 000 siivoojallaan, ja hoitaa valtion tuen turvin muun muassa Arlandan lentoaseman siivouksen.

Kilpailuoikeudelliset ongelmat ovat pistämässä yhtiötä polvilleen.

Ruotsin palveluyrityksiä edustavan Almegan valitus Konkurrensverketissä sai päätöksensä menneellä viikolla: Ruotsin kilpailuviranomainen toteaa ratkaisussaan, että siivouspalveluiden tuottaminen Samhallin asiakkaille tarjoamalla hinnalla ei ole ylipäätään mahdollista. Viranomaisen mukaan Samhallin perimä hinta kohteessa, jota tutkinta koski, alittaa markkinahinnan 40 prosentilla.

Viranomainen ei kuitenkaan ryhtynyt toimenpiteisiin – ja ilmoituksensa mukaan vain siksi, että Samhall oli lopettanut kyseisen kohteen siivouksen maaliskuussa. Almegan edustaja on aivan aiheesta kyseenalaistanut viranomaisen tulkinnan – vähän niin kuin rikoksestakaan ei aiheutuisi seuraamuksia, jos rikos on jo päättynyt. Viranomaiselta olisi odottanut toisenlaista asennetta ja otetta yhtiön toimintaan.

Kopiointi kostautuu Työkanavan arjessa

Ruotsin mallin kopioiminen meille ei saa olla mikään ohituskaista merkittäviä kilpailuvaikutuksia omaavan valtionyhtiön perustamisagendalle. Viimeaikainen naapurimaan uutisointi Samhallista antaa aiheen kysyä, eikö tuo kaikki muka voisi tapahtua myös meillä? Miten on mahdollista, että kun naapurissakin on pyritty lainsäädännöllä varmistamaan kilpailun reiluus, on juuri uutisoitu Samhallin polkuhinnoittelu markkinoilla siltikin päässyt tapahtumaan? Voiko nyt Työkanavan ohjaamiseksi suunniteltu ”neuvottelukunta” aidosti tehdä vakavasti otettavia markkinakartoituksia? Ja miten kilpailulain valossa voidaan edes antaa hintasuosituksia markkinoilla toimivalle osakeyhtiölle?

Ruotsi on epäonnistunut rahavirtojen valvonnassa

Samhallin saaman 660 miljoonan euron valtiontuen käyttöä ei valvota mitenkään eikä sitä pystytä edes valvomaan, minkä Ruotsin kilpailuviranomainenkin on todennut. Toisin on yksityisen yrityksen kohdalla, kun se palkkaa osatyökykyisen, jolloin tuki seuraa työntekijää.

Ruotsin hallitus on antanut Samhallille myös muuta valtiontukea 40 miljoonaa euroa maahanmuuttajien työllistämiseksi, koska heidän on muuten vaikea työllistyä puutteellisen ruotsin kielen taidon vuoksi. Eli kaikki Samhallin työntekijät eivät näin ollen ole osatyökykyisiä. Lisäksi Samhall käyttää alihankintaa, jolla kierretään osatyökykyisyysvaatimusta.

Työkanavan on osattava markkinakäyttäytyminen

Olemme huolissamme siitä, miten Suomen hallitus on suunnitellut välttyvänsä Ruotsissa esiin nousseilta ongelmilta. Hallituksen esityksessä viitataan kautta linjan Samhalliin ja sen toiminnan sääntelyyn. On kuitenkin tullut selväksi, että sääntelyllä ei ainakaan naapurissa ole kyetty ehkäisemään markkinoiden häiritsemistä ja toiminnan keskittymistä vahvasti yhdelle toimialalle.

Miten hallituksen esityksen valmistelussa on huomioitu Työkanavan toiminnan todelliset markkinavaikutukset? Miten kilpailuoikeudelliset vaaranpaikat sen toiminnan käynnistyttyä vältetään ja miten seurataan, että niitä ei pääse toiminnan aikana syntymään?

Miten varmistetaan, että Työkanava toimii vain ja ainoastaan tehtävissä, joiden vuoksi sen olemassaoloa on esitöissä perusteltu. Miten ehkäistään, ettei valtionyhtiö lähde kilpailemaan julkisilla varoilla yksityisten yritysten kanssa samoista tehtävistä alhaisilla, subventoiduilla tarjouksilla? Miten estetään liika keskittyminen yhdelle toimialalle? Onko valmistelussa kuultu Kilpailuviranomaisia? Onko valtionyhtiön toiminnalle asetettu pelisäännöt, jotka varmistavat, ettei Samhallin kaltaisiin ongelmiin ajauduta meillä?

Pitäisikö ottaa aikalisä?

Hallituksen esitystä lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, että ansa on viritetty – ja perästä kuuluu. Valtionyhtiölle asetettu tehtävä on hieno. Mutta, kun naapurissa on näinkin selkeitä ongelmia vastaavan, meille malliksi otettavan Samhallin toiminnassa, olisiko nyt syytä ottaa aikalisä ja pohtia uudestaan, miten kilpailuun todennäköiseltä vaikuttavat ongelmat Työkanavan toiminnassa voitaisiin taklata jo nyt, eikä lähteä näitä miettimään vasta, kun toiminta on alkamassa? Vuoropuhelu myös kilpailuviranomaisten kanssa olisi vähintäänkin toivottavaa.

 

Kirjoittajat

kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen, EK ja toimitusjohtaja Pia Gramén, Kiinteistötyönantajat ry