Saila Turtiainen: Miten Bidenin voitto muuttaisi USA:n kauppasuhteita?

19.10.2020

Moni toivoo Bidenin palauttavan kauppapolitiikkaan ”vanhaa normaalia” – luottamusta, ennakoitavuutta ja yhteistyötä. Valitettavasti odotukset ovat monelta osin ylimitoitettuja. Liberaalia, vapaakauppaa edistäviä Yhdysvaltoja on turha odottaa takaisin, vaikka retoriikka muuttuisikin, kirjoittaa kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen artikkelissaan.

Biden on ollut toistaiseksi hyvin haluton antamaan selkeitä linjauksia siitä, mihin suuntaan hän haluaa viedä Yhdysvaltojen kauppapolitiikkaa. Hän on päinvastoin ilmoittanut, että ei aio keskittyä kauppapoliittisiin kysymyksiin kautensa ensimmäisinä kuukausina, mikä on ollut Trumpia lukuun ottamatta varsin yleinen valinta Yhdysvaltojen presidenteille. Bidenin aikalisä kuitenkin kertoo myös siitä, että kauppapolitiikka on muutoksen tilassa myös demokraattipuolueen sisällä ja uusille linjauksille voi olla tarvetta.

Buy American -linja jatkuu

Mitä Bidenin linjasta sitten tiedetään? Joe Biden on hyvin vahvasti samoilla linjoilla Trumpin kanssa Buy American -politiikan suhteen. Hän haluaa kannustaa yhdysvaltalaisia yrityksiä siirtämään toimintojaan takaisin kotimaahan ja näkee paikallisen valmistuksen suosimisen julkisissa hankinnoissa keinona edistää tätä tavoitetta. Myös Bidenin johdolla jatkettaisiin kaupanesteiden asettamista ulkomaisille yrityksille ja vedettäisiin tiukkaa linjaa suhteessa Kiinaan.

Joiltain osin kauppapolitiikka voisi jopa passivoitua: uusien kauppasopimusten neuvotteleminen ei ole Bidenin prioriteettien kärjessä toisin kuin Trumpin.

Kiina kuriin, uusin keinoin?

Kiinan suhteen Biden on saman realiteetin edessä kuin Trump – Kiina ei ole kehittymässä markkinatalouden suuntaan. Vaalikampanjan aikana Biden ja Trump ovat suorastaan kilvoitelleet, kummalla on kovempi Kiina-linja. Vaikkei Biden ehkä ole yhtä jyrkkä irtikytkennän kannattaja, haluaisi myös hän todennäköisesti vähentämään riippuvuutta Kiinasta. Kiina-kriittisyys on vahvistunut niin kansalaisten keskuudessa kuin puolueissa.

Samalla on huomioitava, että vaikka Biden jakaa Trumpin Kiina-huolet, hän ei välttämättä allekirjoita samaa strategiaa niiden ratkaisemisessa. Tullien asettamisen sijaan Biden todennäköisesti keskittyisi luomaan muiden maiden kanssa painetta, jonka seurauksena Kiina taipuisi korjaamaan teollisuuspolitiikkansa ongelmia, kuten teollis- ja tekijänoikeusrikkomuksia ja valtiontukia.

Kansallinen turvallisuus säilyisi Yhdysvaltojen kauppapolitiikan ytimessä myös Bidenin johdolla, mutta sitä ei enää käytettäisi yhtä räikeäsi Yhdysvaltojen liittolaisia vastaan. Samalla Biden kuitenkin odottaa Yhdysvaltojen kumppaneilta yhteisrintamaa suhteessa Kiinaan. Paine EU:n suuntaan ei tässä mielessä helpottuisi.

Jännitteinen EU-suhde jatkuu

Bidenin odotetaan parantavan Yhdysvaltojen suhteita EU-maihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että EU:n ja Yhdysvaltojen välillä palattaisiin esimerkiksi takaisin neuvottelupöytään vapaakauppasopimuksen saamiseksi.

Tahtotila tehdä taas tiiviimpää yhteistyötä löytyisi molemmilta osapuolilta, mutta Trumpille kaudella muodostunut epäluottamus ja kasa ongelmia olisi kuitenkin ensin ratkaistava. EU-maat odottavat, että Biden poistaisi Yhdysvaltojen tullit teräkselle ja alumiinille sekä ratkaisevan kiistan lentokonevalmistajille Airbusille ja Boeingille annetuista tuista. Biden on kuitenkin kieltäytynyt tekemästä mitään lupauksia Trumpin määräämien tullien poistamisesta. Yhdysvaltoja puolestaan hiertää jo nyt EU:n haluttomuus ottaa yhtä tiukkaa linjaa suhteessa Kiinaan. Tämä paine voi kasvaa myös Bidenin johdolla. Edessä voi olla tilanne, jossa Yhdysvallat vaatii Eurooppaa valitsemaan puolensa: oletteko meidän vai Kiinan puolella? Jo nyt Euroopassa käydään Yhdysvaltain harmiksi keskustelua ”strategisesta autonomiasta” eli tarpeesta varmistaa omaa riippumattomuutta suurvaltasuhteissa.

Myönteisiä vaikutuksiakin voi olla nähtävissä. Bidenin kaudella EU:n ja Yhdysvaltojen olisi todennäköisesti helpompi löytää yhteisiä ratkaisuja ilmastopolitiikan ja verotuksen saralla.

Vihreää valoa monenkeskiselle kaupalle ja yhteistyölle

Yksi merkittävä ero presidenttiehdokkaiden kauppapolitiikassa on: Biden haluaa edistää kauppa-agendaa monenkeskisesti tai yhteistyössä muiden maiden kanssa. Trump puolestaan katsoo, että kaikki muut ovat Yhdysvaltojen kilpailijoita ja Yhdysvallat menestyy parhaiten toimimalla yksin.

Monenkeskisen kaupan kannattajana Bideniin kohdistuukin paljon kauppajärjestö WTO:hon liittyviä odotuksia. Biden saattaa palauttaa Yhdysvaltojen aktiivisempaa roolia järjestössä ja mahdollisesti hyväksyä WTO:n riitojenratkaisun valituselimeen uudet tuomarinimitykset, jotka ovat rampauttaneet riitojenratkaisua Trumpin kaudella. WTO:n ongelmat ovat kuitenkin niin isoja, ettei niihin löydy nopeita ratkaisuja.