Simo Pinomaa bloggaa: Hillittyä menoa julkisessa taloudessa

21.09.2016

Hyvät uutiset Suomen taloudesta ovat viime vuosina olleet kortilla. Yhden sellaisen voi kuitenkin poimia valtiovarainministeriön viime viikolla julkaisemasta taloudellisesta katsauksesta. Valtion menot eivät kasvaneet lainkaan viime vuonna. Tähän oli syynä edellisen hallituksen menoleikkaukset. Viimeksi vastaava koettiin vuosituhannen alussa IT-kuplan puhkeamisen aikoihin.

Positiivista on sekin, että kaikkien julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on kääntymässä laskuun. Se antaa toivoa, että julkisen talouden velkaantumiskierre saadaan vähitellen taitettua ja Suomen huippukireää verotusta voidaan lieventää.

Menosuhde on Suomessa ollut pitkään EU-maiden korkein. Osa julkisten menojen laskusta johtuu kilpailukykysopimuksesta, joka leikkaa julkisten työnantajien sivukuluja ja lomarahoja. Lisäksi julkisen sektorin palkat ja palkkoihin sidotut kustannukset nousevat Kikyn takia varsin hitaasti.

Menosäästöt avainasemassa

Eniten menojen kasvun hillintään vaikuttaa nykyhallituksen päättämät menoleikkaukset, joita se on päättänyt toteuttaa 4 miljardilla eurolla. Paineista huolimatta näyttää siltä, että hallitus on pysymässä siinä rytmissä, jonka se kirjasi ohjelmaansa.

Valtiovarainministeriö ei ole summannut, kuinka tarkasti hallitus noudatti syksyn budjettipäätöksissään ohjelmaansa kirjattuja leikkauksia. Talouspoliittisia päätöksiä suurennuslasilla seuraavalle tämä oli pettymys.

Viimeisin tieto asiasta on kevään ”Julkisen talouden suunnitelmassa”, jonka mukaan vuosille 2016 ja 2017 kohdistuu säästöistä noin 2/3. Tämän jälkeen vauhti hiipuu ja vuosille 2018 ja 2019 ajoittuu säästöistä noin 1/3.

Jos ja kun menoleikkauksissa pitäydytään, julkinen velka saadaan vakautettua jonnekin 65-66 prosentin tasolle suhteessa BKT:hen vuosikymmenen lopulla. Valitettavasti tämä ei riitä, koska eläke-, terveydenhuolto ja pitkäaikaishoivamenot alkavat kasvaa, mikä rupeaa pian kaivamaan uutta kuoppaa julkiseen talouteen.

Lähivuosien suurin haaste onkin työllisyyden vauhdittaminen. Kiky antaa tähän hyvän alkusysäyksen. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan. Muuten velkakierrettä ei saada kestävästi hallintaan.

Tässä on linkki valtiovarainministeriön tuoreeseen taloudelliseen katsaukseen (pdf)

Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan julkisilla menoilla?

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)