Susiluoto bloggaa:Lapset siirtyivät ’etätöihin’ – kriittisten työntekijöiden lastenhoito turvataan

16.03.2020

Maan hallitukselta tuli 16.3. ilmoitus valmiuslain käyttöönotosta riskiryhmien suojaamiseksi koronavirukselta ja siihen liittyvistä merkittävistä uusista toimista. Lasten vanhemmat ovat jo odottaneet tärkeää tietoa: Suomessa siirrytään etäopiskeluun isossa mittakaavassa.

Kaikki opetus siirtyy lähtökohtaisesti etäopetukseen peruskoulusta, lukioon, ammatilliseen opiskeluun ja aina korkeakouluopiskeluja myöten. Ainoastaan varhaiskasvatus ja esiopetus jatkuvat ja nekin niin, että kotiin jäävät kaikki ne, joiden vanhemmat voivat hoitaa lapset kotona.

Hyvää on se, että tilanne tulee yhdenmukaiseksi koko maassa. On ollut sekä oppilaille, opettajille että työnantajille hämmentävää, kun osa kouluista on kiinni, osa etänä ja osa toimii normaalisti. Yhdenmukaisuus näin isossa kriisissä on tervetullutta, vaikka kriisi arjessa toki tuntuukin eri tavoin eri perheissä ja eri yrityksissä.

Hyvää on myös se, että opetusta järjestetään kriisiaikanakin, eikä opetusta keskeytetty. Lapset kuulevat koko ajan uutisissa koronasta ja tuntevat epävarmuutta. Koulun jatkuminen etänä erilaisin keinoin tuo myös toivottavaa rutiinia ja tekemistä keskelle kriisiä, joka osaltaan auttaa turvallisuuden tunteeseen.

Suuri osa vanhemmista on jo siirtynyt etätöihin tai on kohta siirtymässä. Perheillä on edessä sen pohtiminen, miten etätyöt ja etäopetus yhdistetään. Olen sitä täällä kotona nyt kokeillut ja aikamoista yhteensovittamista se vaatii. Kodin uusia pelisääntökeskustelujakin on tullut käytyä.

Kaikkia työtehtäviä ei kuitenkaan voi tehdä kotoa. Haasteellisempaa on se, että isovanhempia ei voi nyt pyytää avuksi hoitamaan lapsia, koska he usein kuuluvat riskiryhmään. Hoitohenkilökunnan, turvallisuusalan tai vaikkapa ruokahuollon työntekijät eivät voi siirtyä etätöihin. On yhteiskunnan asia huolehtia, että opetusta voidaan erityistilanteissa hoitaa siten, että osa lapsista ei ole kotona etäopetuksessa ja vanhemmat pääsevät töihin. Työntekijöitä tarvitaan edelleen eri puolilla yhteiskuntaa.

On tärkeää, että hallitus on keskittänyt voimavaransa koronakriisin hoitamiseen. Nyt on aika unohtaa hetkeksi muut menoja lisäävät uudistukset ja keskittyä akuutin kriisin ratkaisemiseen. Edessä on vielä monia hetkiä, kun tilannetta joudutaan arvioimaan uudelleen ja ideoimaan ratkaisuita, joita ei ennen ole kokeiltu. Kenenkään tulevaisuuden opinnot eivät saisi vaarantua koronakriisin takia. On tärkeää huolehtia oppimistavoitteiden saavuttamisesta myös kriisitilanteissa. Nyt on poikkeuksellisen vaikeat ajat, mutta tästäkin kyllä selvitään yhdessä.