Suutari pysyköön lestissään

19.11.2021

Talouden oppikirjamalleista voi yksinkertaistaa, että kotitalouksien tehtävä on kuluttaa, yritysten investoida ja julkisen sektorin tasapainottaa taloutta muun muassa säästämällä. Asetelmat ovat olleet viime vuodet päälaellaan, kun julkisella sektorilla ei ole ollut vaikeuksia lisätä menojaan, kotitaloudet investoivat ja yritysten rooli on jäänyt sivuun. Tähän otti kantaa myös kansainvälinen valuuttarahasto IMF tämänpäiväisessä lausunnossaan Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta.

IMF arvioi, että talouden elpymistä olisi mahdollista vauhdittaa purkamalla kotitalouksien kertyneitä säästöjä. Viime vuosina kotitalouksien velkaantuminen on samalla kasvanut, kun kotitaloudet ovat käyttäneet rahaa pääasiassa asuntomarkkinoilla investoimalla seiniin. Yksityistä kulutusta olisi myös muilla talouden osa-alueilla saatava vauhtiin.

Julkisen sektorin osalta IMF arvioi julkisen talouden alijäämän jäävän keskipitkällä ajalla 1 % suhteessa BKT:seen korkeammalle koronaa edeltäneeseen tasoon nähden.  Päätösperäiset pysyvät menot heikentävät julkista taloutta. Sopeutukseen IMF suosittelee menojen karsimista. Väestön ikääntymisen tuomat nousupaineet julkisiin menoihin kasvavat tulevina vuosina. Hallituksen tekemät työllisyystoimet eivät riitä katkaisemaan velkaantumista.

Yritysten osalta IMF nostaa esiin haasteet työvoiman saatavuudessa, tarjonnan pullonkaulat sekä nousevat kuluttajahinnat. Tämän lisäksi Suomessa yritysten tuotannolliset investoinnit ovat olleet alamaissa jo toista vuosikymmentä. Koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan olisi panostettava enemmän, jotta kasvu olisi mahdollista.

Julkisen sektorin rooli tämän yhtälön ratkaisussa on keskeinen. Yrityksillä tulee olla ennustettavat ja kannustavat näkymät investoida Suomeen. Kotitalouksilla luottamus on oltava korkealla tasolla, jotta yksityinen kulutus elpyy. Työn vastaanottaminen on oltava aina kannattavaa, jotta kulutusmahdollisuudet kasvavat. Julkisen sektorin on asetettava menoja tärkeysjärjestykseen, koska emme voi kaikkea tätä maksaa kerryttämällä julkista velkaa loputtomiin.