Kiinteistöverosta tullut veronkiristysautomaatti

13.09.2017

Kuluneen kymmenen vuoden aikana kiinteistöveron tuotto on noussut 900 miljoonasta eurosta muhkeaan 1 800 miljoonaan euroon ja veronkorotusten kierre näyttää vain jatkuvan. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa oli tarkoitus korottaa hallituskauden aikana 100 miljoonalla eurolla. Tämä on jo tehty, ja kahdelle seuraavalle vuodelle kaavaillaan yhteensä 75 miljoonan lisäkorotuksia. Kiinteistöverosta näyttää valitettavasti tulleen veronkiristysautomaatti. 

Veronkorotuksia esitetään lähes kaikkiin kiinteistöveroprosentteihin. Asuinkiinteistöjen osalta on arvioitavissa, että erityisesti kiinteistöveroprosentin alarajan korotuksen vaikutukset painottuvat voimakkaasti nimenomaan pääkaupunkiseudulle ja sen ympäristöön. Kiinteistöveron korotusten kohdistuminen erityisesti pääkaupunkiseudulle nostaa asumisen hintaa kalliilla alueella entisestään.

Myös voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä esitetään korotettavaksi. Ehdotettu kiinteistöveron kiristys kohdistuisi pääasiassa vähäpäästöiseen sähköntuotantoon ja korotusesitys on siten selkeästi ristiriidassa myös ilmastotavoitteen kanssa. Hallitusohjelmassa on linjattu, että teollisuuden kustannuksia ei vaalikauden aikana lisätä hallituksen toimesta. Merkittävä osa verokorotuksesta kohdistuu ns. osakkuusyhtiöiden tuotantoon ja voimalaitosten omistusten kautta korotus lisää suoraan myös muiden yritysten kustannuksia.

Kiinteistöveron on tarkoitus täydentää muuta verojärjestelmää ja keventää osaltaan muuhun verotukseen, erityisesti kunnalliseen tuloverotukseen, kohdistuvia korotuspaineita. Valitettavasti on käynyt niin, että kiinteistöveron rajun kiristyksen ohella myös kunnallisverot ovat nousseet. Veronkiristysten sijaan myös kuntatalouden ongelmissa tulisi keskittyä menojen hillintään ja alentamiseen. Veronkiristysten tiellä ei pidä jatkaa.

Verotuksen painopistettä on siirrettävä pois työn verotuksesta kohti vähän liikkuvia tuotannontekijöitä. Kiinteistöveron veropohjan laajentaminen ja tason nostaminen voisi olla kansantaloudellisesti järkevää edellyttäen, että lisätuotto käytetään kunnallisverotuksen keventämiseen.

Viikon kysymys: Miten kiinteistövero määräytyy?
Viikon graafi: Kiinteistöveron tuotto