Verokertymät vaarassa yritysten tulosten heikentyessä

26.02.2020

Koronavirus jyllää maailmalla aiheuttaen suunnatonta huolta ja myös sen talousvaikutuksista saadaan hälyttäviä tietoja. Yritysten viime vuosien melko hyvän kannattavuuden heikentymisellä olisi julkistalouden kannalta dramaattiset vaikutukset, arvioi EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Yritysten osingonjakoa joskus paheksutaan, koska tämän katsotaan vääristävän tulonjakoa. Toiseen suuntaa kuitenkin vaikuttavat yritysten voittoihin perustuvat tulot, jotka paisuttavat valtion kassaa. Niillä rahoitetaan merkittävällä tavalla hyvinvointiyhteiskunnan menoja.

Esimerkiksi vuonna 2018 taloudessa oli vahva nousuvire ja yritysten kannattavuutta kuvaava toimintaylijäämä nousi 13,6 prosenttiin bkt:sta. Luku oli hyvää tasoa, vaikka selvästi vähemmän kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä keskimäärin.

Toimintaylijämän vahvistumisen ansiosta valtio keräsi vuonna 2018 osinkotuloja ja pääomatuloveroja noin 9,4 mrd euroa, joka vastaa on noin 4 prosenttia bkt:sta. Summa koostui kolmesta tekijästä: yhteisöverosta, valtion yhtiöiden osingoista ja kotitalouksien maksamista osinkoveroista.

Suurin tekijä potissa oli 6 mrd euron yhteisövero, jonka yritykset maksoivat suoraa voitoistaan. Tämän lisäksi julkisyhteisöt vuonna 2018 perivät valtion yhtiöiden osingoista sievoiset 2,8 mrd euron osinkotulot. Lisäksi kotitaloudet maksoivat vuonna 2018 runsaan 300 miljoonan euron osinkoveropotin.

Ministeriön varoitus voi käydä toteen

Valtiovaranministeriö arvio Julkisen talouden suunnitelmassaan, viime syksynä, että yhteisöverokertymä kasvaisi vuosittain noin 3,5 prosenttia ja veropohjan kasvu hidastuisi vasta vaalikauden lopulla. Ministeriö kuitenkin varoitti, että yhteisöverontuotto on herkkä suhdannekehitykselle ja muutokset talouskasvussa ja yritysten tuloksissa voivat aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia kertymään.

Näin tulee mahdollisesti tapahtumaan. Mikäli yritysten kannattavuus ja osingonmaksukyky heikkenee rajusti, voi verokertymä laskea rajusti jo tänä vuonna. Esimerkiksi kannattavuuden painuminen vuoden 2014 tasolle merkitsisi noin 2 mrd euron leikkausta pelkästään yhteisöverotuotossa.

Huolestuttavat tiedot koronaviruksen talousvaikutuksista voivat tarkoittaa selvästi tätä heikompaa verokertymäkehitystä. Veronkantojen nostaminen olisi huono lääke, koska se vaarantaisi yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja vähentäisi verotuksen ennakoitavuutta.

Viikon graafi: Yritysten toimintaylijäämä vaihtelee suhdanteiden mukaan