Simo Pinomaa bloggaa: Onko Suomen talouskasvu hidastunut pysyvästi?

14.10.2015

Suomen talouden kasvuvauhti on Euroopan komission mukaan tänä ja ensi vuonna Kreikan jälkeen huonoin. Myös pitkän aikavälin arviot Suomen talouskasvusta ovat muuttuneet viime vuosina entistä huonommiksi. BKT:n kasvu on painumassa noin 1½ prosentin tasolle vuoteen 2030 mennessä.

Tällaisen viestin saa Kansantaloudellisin aikakauskirjan viimeisimmästä numerosta,  jossa eri tutkimuslaitokset julistavat synkkää viestiään.

Monet tekijät jarruttavat kasvua

Pitkään on ollut tiedossa työikäinen väestön supistuminen. Kansantalouden vauhti hiipuu, kun tekeviä käsiä on vähemmän. Lisäksi ikäihmiset käyttävät paljon julkisia palveluja, joiden tuottavuuskehitys on ainakin toistaiseksi ollut heikkoa.

Talouden kasvuvoimaa syö myös pitkään jatkunut taantuma, kun julkinen talous on kroonisesti ruvennut velkaantumaan. Nyt julkisia menoja ja tuloja yritetään perustellusti saada vastaamaan toisiaan. Talouskasvu väistämättä kuitenkin kärsii tästä lähivuosina.

Valitettavasti myös osa julkisen talouden säästöistä kohdistuu tutkimus- ja tuotekehitykseen. Niiden osuus painuu alle 3 prosenttiin BKT:sta, mikä alentaa pitkän ajan kasvunäkymiä.

Iso ongelma on teollisuuden rakennemuutoksen pitkittyminen. Se on toistaiseksi maksanut neljänneksen alan työpaikoista ja teollisuuden kansantuoteosuus on supistunut. Muun talouden kannalta tämä on huono uutinen, sillä kasvua vauhdittavia teknologioita sovelletaan ensimmäisenä nimenomaan teollisuudessa.

Huono uutinen on myös kustannuskilpailukyvyn heikentyminen. Se ei helpota elektroniikkateollisuuden ja paperiteollisuuden aiheuttaman kuopan täyttymistä.

Hyviä päätöksiä tarvitaan

Erityisen suuri tarve tuottavuuden parantamiseen on julkisissa palveluissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on tässä suhteessa avainasemassa.

Hallinnon toimintaa on parannettava digitalisaation avulla ja sujuvoittamalla lupamenettelyjä. Näin voidaan yhtä aikaa synnyttää uutta yritystoimintaa ja sujuvoittaa jo olemassa olevien yritysten toimintaa.

Pärjäämisemme kannalta palkkakehitys on ratkaisevaa. Palkkojen nousun tulee pysyä erittäin maltillisena, mikä vähitellen parantaa kilpailukykyämme.

Vaikka pitkän aikavälin näkymät ovat huolestuttavat, voimme myönteisesti vaikuttaa talouskehitykseen oikeilla päätöksillä.  Maassamme on osaamista ja teknologiaa, joihin sisältyy runsaasti kasvupotentiaalia.

Viikon kysymys: Mikä on taantuma?

bkt-trendit5Viikon graafi: Talouskasvu on jäänyt viime vuosina jälkeen pitkän aikavälin trendistä. Arviot seuraavan 10 vuoden kasvusta ovat samalla heikentyneet. Katso animaatio…