Antti Tanskanen: Sosiaaliturvan leikkaukset vahvistavat hyvinvointivaltiota

09.04.2024

Sosiaaliturva on väline, jolla yhteiskunta pitää huolta myös niistä, jotka eivät siihen itse kykene. Nyt kuitenkin hallitus on päättänyt esittää eduskunnalle työttömyysturvasta, asumistuesta, indeksikorotuksista, aikuiskoulutustuesta ja toimeentulotuesta yhteensä 2,3 miljardin euron leikkaamista. Tarkoittaako tämä hyvinvointivaltion romuttamista? No ei, leikkaukset päinvastoin turvaavat hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Hyvinvointivaltion romuttumista kuuluttavien alarmistien huoli on ylimitoitettua.

Valtio velkaantuu yli 10 miljardia euroa tänä vuonna. Pelkät korkomenot ovat arviolta 3 miljardia euroa. Jos valtio elää tätä vauhtia yli varojensa ilman sopeuttavia toimia, kasvaa velkataakka kohtuuttomaksi ja pelkistä korkokuluista tulee massiivinen menoerä. Lopulta tämä aiheuttaa hyvinvointivaltion romahtamisen, koska palveluihin ja etuuksiin ei enää ole varaa.

Nyt esitetyt leikkaukset ovat yhteensä siis 2,3 miljardia euroa, kun sosiaaliturvan menot ovat kokonaisuudessaan 80 miljardia euroa. Leikkaukset ovat vain 2,9 prosenttia sosiaaliturvan menoista. Tämän suuruusluokan muutokset sosiaaliturvan kokonaisuudessa ovat enemmän hienosäätöä kuin perustavaa laatua oleva muutos. Sosiaaliturvaetuuksien syyperusteisuus, tarveharkinta ja vastikkeellisuus säilyvät. Laajaan kattavuuteenkaan ei olla puuttumassa. Kansainvälisesti tarkasteluna sosiaaliturvamenojen osuus kansantuotteesta on leikkausten jälkeenkin korkealla tasolla.

Kuvio. Sosiaaliturvamenot EU-maissa. Lähde: Eurostat

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen ei voi perustua toiveisiin, vaan vastuulliseen taloudenpitoon. Vastuullinen talouspolitiikka on hyvinvointivaltion turvaamista, ei sen romuttamista. Kestävä julkinen talous myös tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä voidaan ylläpitää enemmän sosiaaliturvaa kuin mihin olisi varaa ilman leikkauksia.

Suomessa on hyvä, kattava turva erilaisten elämäntilanteiden turvaksi. Näin sen pitääkin olla: heikoimmista täytyy pitää huolta.  Tätä hallituksen esittämät leikkaukset sosiaaliturvaan ovat, hyvinvointivaltiosta huolehtimista ja sen vahvistamista.