Tietosuojaa, datansiirtoa ym. #Brysselinpöhinää

21.04.2016

Parlamentti teki päätöksiä tietosuojasta ja liikesalaisuuksista. Euroopan ja USA:n välinen Safe Harbour -jatkokertomus taas sai epämieluisan käänteen.

Brussels_kartta_123RF_4998412_mTietosuoja-asetus ja liikesalaisuusdirektiivi hyväksyttiin parlamentissa

Euroopan parlamentti hyväksyi viimeviikkoisessa täysistunnossaan sekä tietosuoja-asetuksen että liikesalaisuusdirektiivin, joista parlamentin ja neuvoston edustajat saavuttivat yhteisymmärryksen jo viime joulukuussa.

Tiivistäen voi sanoa, että tietosuoja-asetus lisää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvollisuuksia, laajentaa rekisteröityjen oikeuksia, ankaroittaa sääntelyn rikkomisen seuraamuksia ja harmonisoi sääntelyä EU-alueella. Lue tarkemmin EK:n helmikuisesta nettiuutisesta.

Koska neuvosto on omalta osaltaan jo hyväksynyt tietosuoja-asetuksen, seuraavaksi vuorossa on asetuksen julkaiseminen EU:n virallisessa lehdessä. Asetus astuu voimaan 20 päivän kuluttua julkaisusta ja tulee sovellettavaksi kahden vuoden kuluttua.

Liikesalaisuuksien suojaa koskevan direktiivin tavoitteena on ehkäistä väärinkäytöksiä yhdenmukaisin keinoin EU-tasolla, ja siten edistää rajat ylittävää innovaatiotoimintaa. Direktiivi odottaa vielä neuvoston muodollista hyväksyntää, jonka pitäisi tapahtua 17.5. Lisätietoa EK:n tuoreesta nettiuutisesta.

Tietosuoja-asiamiehet riepottelevat Privacy Shield -sopimusta

Kansallisista tietosuojavaltuutetuista koostuva WP29-työryhmä kritisoi kovin sanoin EU:n ja Yhdysvaltain välillä solmittua Privacy Shield -sopimusta viime viikon kokouksessaan.

WP29-ryhmä myönsi, että Privacy Shield sisältää huomattavia parannuksia verrattuna aiempaan Safe Harbour -sopimukseen. Sopimusta pidettiin kuitenkin epäselvänä ja vaikeaselkoisena, eikä se kata kaikkia eurooppalaisessa lainsäädännössä turvattuja tietosuojaperiaatteita. Myös valitusmekanismeihin ja massatiedusteluun liittyy ongelmia. Lisäksi tekstiä vaaditaan käytäväksi uudelleen läpi, kun uusi tietosuoja-asetus on astunut voimaan.

WP29:n kannanotto vaikeuttaa entisestään mahdollisuuksia löytää ulospääsy tilanteesta, joka aiheuttaa haittaa monille Atlantin molemmilla puolilla operoiville yrityksille. Linjaus on ehtinyt herättää huolta niin komissiossa kuin elinkeinoelämän keskuudessa.

Seuraavaksi komission on päätettävä, miten se aikoo edetä asiassa. Koska WP29:n kannanotto ei sido komissiota, voidaan Privacy Shieldin toimeenpanoa periaatteessa jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tähän liittyy kuitenkin riskejä, koska tietosuojavaltuutetut saattaisivat lähteä haastamaan sopimusta heti tilaisuuden tullen. Toinen epävarmuustekijöitä sisältävä vaihtoehto on yrittää neuvotella Yhdysvaltain kanssa muutoksia WP29:n vaatimiin osiin. Mahdollista onkin, että komissio yrittää vielä keskustella asiasta tietosuojavaltuutettujen kanssa.

Saako Euroopan strategisten investointien rahasto jatkoa?

Komission ”ajatushautomo” EPSC on julkaissut Euroopan strategisten investointien rahastoa ESIR:iä käsittelevän raportin. Siinä todetaan, että ESIR:in ylittäessä sille asetetut odotukset on syytä pohtia sen laajentamista niin sisällön, koon kuin kestonkin suhteen. Perimmäisenä tavoitteena voisi olla pysyvä rakenne Euroopan investointipankin yhteydessä.

Jasques Delors Insitute tuo puolestaan esille raportissaan ESIRin täytäntöönpanoon liittyviä riskejä.

Ovatko Britannian EU-eroa ajavat utopisteja? Pienenisikö Britannian talous pysyvästi EU:n ulkopuolella?

Brittiläinen rahoitusmarkkinoista vastaava komissaari Jonathan Hill ottaa kriittiseen käsittelyyn kuusi usein esitettyä väitettä Ison-Britannian EU-suhteesta. Hän toteaa mielipidekirjoituksessaan EU-eroa kannattavien olevan tämän päivän utopisteja.

Ison-Britannian elinkeinoelämän kattojärjestö CBI tarkastelee EU:ssa pysymisen tai siitä lähtemisen vaikutuksia maan hyvinvointiin tuoreessa raportissaan.

Belgialaiset maksoivat eniten veroja vuonna 2015

OECD:n tuoreesta raportista käy ilmi, että naimattomat ja lapsettomat työntekijät maksoivat viime vuonna enemmän veroja Belgiassa kuin missään muussa OECD-maassa. OECD-maiden keskiarvon ollessa 35,9 %, maksoivat belgialaiset keskimäärin 55,3 % palkastaan veroja. Suomen keskiarvo osui tähän väliin, lapsettomien ja naimattomien työntekijöiden veroprosentti Suomessa oli 43,9 %.

Uusi tapa seurata meppien Twitter-aktiivisuutta

MEPTwitterin tietokantaan tallentuu joka ikinen istuvan mepin twiitti, ja niihin voi tutustua niin maan, nimen kuin poliittisten ryhmienkin pohjalta. Uusi palvelu kokoaa datan yhteen ja tilastoi esimerkiksi sen, ketkä mepit ovat saaneet Twitterissä eniten mainintoja ja mitkä olivat viikon top20 hashtagit.

Suomen aktiivisin Twitter-meppi on Sirpa Pietikäinen (EPP) 6099 twiitillään. Euroopan parlamentin ahkerin twiittaaja on kuitenkin ruotsalainen Fredrick Federlay (ALDE) twiitattuaan lähes 100 000 kertaa. Politico kertoo MEPTwitterin takana olevan Miquel Catalàn tähtäävän palvelulla EU-työn läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Mikäli Euroopan parlamentin someaktiivisuus kiinnostaa, sopii tämän seuraamiseen myös www.epnewshub.eu.

Komission tulevien ehdotusten aikataulut netistä

Komissio julkaisee nyt kollegion viikoittaisten kokousten agendat nettisivuillaan. Tämä on varsin hyödyllistä tietoa edunvalvonnan näkökulmasta.

Suut makiaksi Schumanin metroasemalla

Olemme aiemminkin raportoineet Schumanin metroaseman remontin kummallisista käänteistä. Rakennusprojekti kesti useamman (8!!) vuoden, mutta uudistunut asema avattiin nyt virallisesti tiistaina. Hyvityksenä venähtäneestä aikataulusta metroasemalla jaettiin Schuman-tekstillä varustettuja suklaarasioita ohikulkijoille – vain Belgiassa… Ohessa Financial Timesin Brysselin-toimiston päällikön Peter Spiegelin twiitti aiheesta.

PÖHINÄ_Schuman_suklaa

Lentokentän bussiyhteys toimii taas

Hyötytieto Brysseliin reissaajille: bussit 12 ja 21 operoivat jälleen lentokentän ja kaupungin väliä. Kuulemamme mukaan se on tällä hetkellä taksia sujuvampi vaihtoehto.

 

EU-uutiskirje ilmestyi – tilaa sähköpostiisi

EK julkaisee noin kerran kuussa EU-uutisten tuhdin tietopaketin. Tutustu tänään ilmestyneeseen uutiskirjeeseen. Pääset myös tilaamaan sen jatkossa suoraan sähköpostiisi: tilausmahdollisuus sivun oikeassa reunassa, pinkillä korostettu laatikko.

 

Brysselin uutisvälähdykset kokosi EK:n Brysselin-toimiston väki.