Rakennetaan fiksua, avointa ja yhtenäistä Eurooppaa!

Tulosta

Suomalainen elinkeinoelämä uskoo yhtenäisen EU:n voimaan. Fokus on syytä suunnata perusasioihin ja EU-vahvuuksiin, kuten sisämarkkinat ja kauppapolitiikka, vähähiilinen talous ja turvallisuus. Keskitytään olennaiseen, haetaan ratkaisuja ja ollaan käytännönläheisiä!

Sisäisen yhtenäisyyden vahvistaminen on Euroopan unionin kohtalonkysymys. Ilman yhteistä tahtoa EU:n toimintaa murennetaan sisältä käsin, jolloin myös maanosamme globaali rooli typistyy. Hajanainen EU ei ole kenenkään etu.
Viisaalla politiikalla ja vaikuttamisella Suomi voi nousta EU-rivejä kokoavaksi voimaksi. Kehitetään EU:ta aktiivisella ja ratkaisuja hakevalla yhteistyöllä!

Keskitytään EU:ssa perusasioihin, joita on tehokkainta tehdä yhdessä:

  • Tehdään töitä, jotta Suomellekin elintärkeät sisämarkkinat eivät ota takapakkia. Turvataan ihmisten, tavaroiden, palveluiden, rahavirtojen ja datan vapaa liikkuminen. Toimeenpannaan sovitut pelisäännöt.
  • Panostetaan aktiiviseen kauppapolitiikkaan ja reiluun kilpailuun. Varmistetaan, että vienti-Suomi hyötyy globalisaatiosta jatkossakin.
  • Tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa Euroopassa ja maailmalla. Viedään EU:n päästöt nettonollaan vuoteen 2050.
  • Kohdennetaan EU-rahoitusta investoimalla tulevaisuuteen – osaamiseen, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin.
  • Huolehditaan sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta sekä oikeusvaltion periaatteiden noudattamisesta. EU:n arvot ovat perusta vakaudelle ja hyvinvoinnille.

Tutustu tavoitteisiimme tarkemmin EU-esitteestä (pdf).