Suomi tarvitsee vetovoimaista EU:ta

Tulosta

Euroopan unionissa on aika keskittyä työllisyyttä ja kasvua tukeviin ydinasioihin. On aika kirkastaa tavoitteet ja sitoutua niiden edellyttämiin toimiin.

Elinkeinoelämä uskoo EU:n mahdollisuuksiin, vaikka monet elintärkeät uudistukset ovat jääneet talous-kriisin jalkoihin. Eurooppa voi vielä nousta, jos juhlapuheet saadaan muutettua käytännön toimenpiteiksi.

Yritykset eivät odota EU:lta isoja harppauksia tai suuria uusia visioita vaan keskittymistä ydintavoitteisiin: talouskasvu ja työpaikat on asetettava etusijalle. Päähuomio on kiinnitettävä kansainvälisesti kilpailukykyisen, investointeja ja pääomaa houkuttelevan liiketoimintaympäristön kehittämiseen.

Näillä sivuilla esitellään EK:n tunnistamia suuntaviivoja, joilla Eurooppa käännetään kasvuun ja siitä tehdään jälleen vetovoimainen:

Kaavio_tiedotetta_varten_SUOMI
EU – suuria hyötyjä Suomelle

Suomi on ollut monella tapaa Euroopan unionin ja talousintegraation hyötyjä. Osana EU:ta pienen vientimaamme kotimarkkinat ovat kasvaneet lähes 70-kertaisiksi. EU on toiminut korvaamattomana ponnahduslautana, kun suomalaisyritykset ovat laajentuneet maailmanmarkkinoille.

Uudistutaan suunnannäyttäjäksi

Jatkossa Euroopan talouden kohtalonkysymykseksi nousee nykyistä ennakoitavamman toimintaympäristön luominen. Se on edellytyksenä, jotta yritykset voivat kasvaa sekä kilpailijoita nopeammin hyödyntää ja kaupallistaa uusia teknologioita ja investoida aineettomaan arvonluontiin.

EU:n sisämarkkinat on vihdoinkin saatava toimimaan myös käytännössä, jotta yritykset voivat käydä sujuvasti kauppaa yli rajojen. Lainsäädännön toimeenpano jäsenmaissa on jäänyt puolitiehen ja komission onkin valvottava sitä nykyistä tiukemmin.

Ylisääntelyn ja rajoitteiden sijaan EU:n tulee tarjota ylivertaiset puitteet edelläkävijyyteen, kokeilemiseen ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Näin yritykset voivat paremmin tarttua digitaalisuuden, kiertotalouden ja biotalouden uusiin mahdollisuuksiin.

Uusia vientimarkkinoita on haettava ja voitettava Euroopan ulkopuolelta. Tämä on elintärkeää, kun EU-alueen oma kasvu jatkuu kituliaana, eikä EU ole laajentumassa lähivuosina. Tästä syystä kauppapolitii-kasta täytyy tehdä unionin yksi ehdoton prioriteetti. TTIP-neuvotteluissa on edettävä kunnianhimoisesti.

Tehokasta EU-vaikuttamista kaikilla tasoilla

Valtaosa suomalaisia yrityksiä koskevasta lainsäädännöstä päätetään EU:ssa. Siksi sen päätöksentekoon on vaikutettava nykyistä tehokkaammin niin Suomesta käsin kuin EU:n eri instituutioissa. Määrätietoista ja entistä varhaisempaa vaikuttamista tarvitaan niin poliittisilta päättäjiltä, virkamiehiltä, elinkeinoelämältä kuin muiltakin sidosryhmiltä.