Tietoturvaseteli käyttöön – pk-yritykset tarvitsevat tukea kyberturvallisuuden kehittämismatkalleen

Nykyään jokainen yritys on digitaalinen yritys. Digitaalisia välineitä kehitetään ja otetaan yhä laajemmin käyttöön. Ei ole enää toimialaa tai yritystä, joka ei lainkaan käyttäisi digitaalisia välineitä toiminnassaan.

Kyberturvallisuus, toisin sanoen sähköisten ja verkotettujen järjestelmien turvallisuus on kestävän digitalisaation elinehto ja toisaalta sen mahdollistaja, jonka pitää olla mukana ja tukena digitaalisia järjestelmiä, palveluita tai tuotteita kehitettäessä ”piirustuslaudalta lähtien”.

Suomen yrityskannasta alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä on yli 43 prosenttia ja näistä merkittävä osa on erittäin pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Nämä yritykset ovat eritäin tärkeitä Suomen yhteiskunnalle. Niillä ei kuitenkaan ymmärrettävästi ole omaa resursointia kyberturvallisuuden kehittämiseen, eikä välttämättä myöskään riittävää omaa osaamista. Ne tarvitsevat apua lähteäkseen oman kyberturvallisuutensa kehittämismatkalle. Kyberturvallisuus on jatkuvaa kehittämistä, mutta sen jatkuvuudelle on tärkeää saada työ alkuun ja hyvään vauhtiin.

Tietoturvasetelistä apua yritysten kyberturvan kehittämiseen

Tähän tarpeeseen on esitetty tietoturvasetelin käyttöönottoa. Sen avulla pienet yritykset voisivat hankkia esimerkiksi tarkastuksen ja arvion järjestelmiensä nykytilasta kehitysehdotuksineen tai esimerkiksi ostaa koulutuspalvelua henkilökunnan kyberturvallisuusosaamisen ja -tietoisuuden nostamiseksi. Tämän jälkeen niiden olisi helpompi ryhtyä parantamaan järjestelmiensä ja toimintansa kyberturvallisuutta määrätietoisesti.

Pidämme EK:ssa erittäin tärkeänä, että huhtikuun alun kehysriihessä kyberturvallisuuden kehittämiseen linjatuista määrärahoista osa osoitetaan tietoturvasetelin käyttöönottoon. Se olisi konkreettinen osoitus siitä, että yritysten kyberturvallisuutta pidetään yhteiskunnassamme tärkeänä. Se vahvistaisi osaltaan myös suomalaisyritysten kilpailukykyä ja Suomen kansainvälistä mainetta yhtenä kyber- ja tietoturvallisuuden kärkimaista. Näinä turbulentteina aikoina on erittäin tärkeää, että Suomi näyttäytyy turvallisena ja vahvana maana myös ulospäin.