Tiina Ruohola: Internetin markkinapaikoilla tarvitaan yhtäläiset alv-pelisäännöt

OECD on julkaissut raporttinsa liittyen sähköisten markkinapaikkojen arvonlisäverotukseen ja tasapuolisiin pelisääntöihin. Asia on ajankohtainen Suomessakin, jossa on edessä nettikaupan arvonlisäverotuksen uudistaminen EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

OECD on julkaissut raporttinsa liittyen nettikaupan ja erityisesti markkinapaikkojen kautta tapahtuvan kaupan arvonlisäverotukseen. Kysymys on tärkeä, sillä jopa 2/3 netin kautta tapahtuvasta kaupasta tehdään juuri markkinapaikkojen kautta.

Raportissa käydään käytännön tasolla läpi tapoja ja hyviä käytäntöjä, joita maat voivat ottaa käyttöönsä tasapuolisen toimintakentän varmistamiseksi ja arvonlisäverotuottojen turvaamiseksi.

OECD:n raportti ennakkoesiteltiin keväällä Global VAT Forumissa Melbournessa, Australiassa. Tapahtuma kokosi yli 300 veroasiantuntijaa valtionhallinnosta, yliopistoista ja yritysmaailmasta. Mukana oli myös EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola:

”Yritysten näkökulmasta tärkeää on yhtenäinen sääntöjen soveltaminen. Kotimaisen kaupan on oltava samalla viivalla muihin EU-maihin tai EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden nettikauppojen kanssa. Vastaavasti suomalaisten yhtiöiden on helpompi myydä tavaroitaan muihin maihin, jos säännöt ovat samanlaiset joka paikassa. Yhtenäinen kohtelu on kaikkien etu.”

Myös EU:ssa on tulossa muutoksia nettikauppojen arvonlisäverotukseen 1.1.2021 alkaen, kun markkinapaikoista tehdään verovelvollisia yksittäisen myyjän sijaan tietyissä tilanteissa. EU-tason lainsäädäntö on jo valmiina, mutta kotimainen implementointi on vielä kesken.