Timo Laukkanen bloggaa: Venäjänkauppa kaipaa uusia ideoita ja ratkaisuja

12.02.2016

Venäjänkauppa on hiipunut öljyn hinnan ja ruplan kurssin vanavedessä.  Muutoksen seuraaminen ei riitä. Tarvitaan uusia ideoita ja toimia kurssin kääntämiseksi.

Venäjällä vientitulot ja ostovoima ovat vähentyneet jyrkästi. Tuonninkorvausohjelma ei juuri edistä kasvua tuotannon modernisoinnin kautta. Ohjelma koetaan kuitenkin Venäjällä välttämättömäksi talouden kuntoon saamiseksi.

Ohjelma käsittää lukuisia suoria ja epäsuoria tuonnin rajoittamistoimia. Käytännössä liikkeellelähtö tapahtui jo ennen Ukrainan kriisiä, kun kotimaisia tuotteita alettiin suosia julkisissa hankinnoissa muun muassa terveydenhuoltosektorilla, eikä loppua näy.

Jos Venäjän keskeisten vientituotteiden öljyn, kaasun ja metallien hinnat eivät radikaalisti nouse, vienti Venäjälle tuskin helpottuu, vaan päinvastoin vaikeutuu entisestään. Naapurimaan markkinapotentiaali on kuitenkin niin suuri, ettei sen hyödyntämisestä ole syytä luopua.

Riskinjaolla lisää liiketoimintaa

Yritysten Venäjä-toiminnoissa sopeutustoimet on viety jo hyvin pitkälle.  Halua panostaa Venäjän markkinoille on, mutta riskien kasvaessa kaivataan entistä enemmän niiden jakamista. Tämä koskee etenkin toimintaa rajan takana, johon perinteiset viennin rahoitusinstrumentit eivät ulotu.

Kaikki ajatukset ovat tervetulleita, myös ne, joita ei voida tai ei ole syytä viedä eteenpäin.

Parikymmentä vuotta sitten olimme vähintään yhtä vaikeassa tilanteessa. Tuolloin keskusteltiin muun muassa mallista, jossa yritys, rahoituslaitos ja valtio kattaisivat kukin osan venäläisen ostajan tai Venäjälle investoivan yrityksen taloudellisista riskeistä. Esillä oli myös Venäjän valtion vastatakuut ja puiteluottojärjestelyt suomalaistuotteiden ostamiseksi ja suomalaisyritysten paikallisten investointien rahoittamiseksi. Tuolloin tilanne laukesi Venäjän talouden nousuun lähdön myötä.

Nyt olisi varmaankin syytä tonkia pölyyntyneitä papereita sekä miettiä ennakkoluulottomasti nykypäivän tilanteeseen sopivia ratkaisuja etenkin pk-yritysten Venäjä-liiketoimien helpottamiseksi. Kaikki ajatukset ovat tervetulleita, myös ne, joita ei voida tai ei ole syytä viedä eteenpäin.