Timo Vuori: Ei anneta EU:n kauppapolitiikan kuolla!

20.05.2024

EU:ta on totuttu pitämään kauppapolitiikan suurvaltana. Tämä voi olla lopullisesti historiaa, ellemme aikaansaa EU:n tulevalla viisivuotiskaudella uutta tasapainoa kansainvälisen avoimen kaupan ja sisämarkkinoiden suojaamisen väliltä, kirjoittaa johtaja Timo Vuori.

EU:n kyky karsia kaupanesteitä ja avata markkinoita uusilla kauppasopimuksilla on hyytynyt. Sen sijaan EU on kuluneella komissiokaudella aikaansaanut paljon sääntelyä, jolla suojataan sisämarkkinoita epäterveeltä kilpailulta. Eurovaalien kynnyksellä onkin syytä arvioida, millaista kauppapolitiikkaa EU kaipaa jatkossa.

Vuonna 2015 julkaistun EU:n kauppastrategian ydin oli markkinoiden avoimuus työnimellä ”Kauppaa kaikkien kanssa”. Sen sijaan vuonna 2021 päivitetyn strategian ydin on ollut sisämarkkinoiden suojaaminen epäterveeltä kilpailulta suojatoimilla kuten hiilitullit, pakkotyökielto ja metsäkato. Komission kauppapoliittiseen työkalupakkiin on lisätty useita USA:n mallin mukaisia suojakeinoja, joilla voidaan reagoida esimerkiksi Kiinan epäterveisiin kauppatapoihin.

On toki hyvä, että geopolitiikan tyrskyissä EU:lla on ajan tasalla olevat työkalut puuttua epäterveisiin markkinailmiöihin. Kriitikot kuitenkin pelkäävät, että EU on niiden vuoksi kääntymässä protektionistiseksi. Useat kumppanimaat kokevat kiristyvän EU-sääntelyn olevan keskeisin syy, miksi uusia kauppasopimuksia ei enää tahdo syntyä. EU vaatii kauppakumppaneiltaan enemmän kuin mihin ne kansainvälissä sopimuksissa ovat sitoutuneet ja pystyvät. Merkittävät kauppadiilit ovatkin jääneet jumiin.

Sisäänpäin kääntyvä EU ei ole Suomen etu

Kun eurovaalien jälkeen aletaan koota tulevan komission ohjelmaa, on kauppapolitiikan merkitys aivan keskeinen, mikäli EU haluaa pärjätä globaalissa kilpailussa. Eikä EU:n iso prioriteetti – kriisinkestävyys ja turvallisuus – onnistu ilman kansainvälistä kauppaa ja sen tuomaa talouskasvua. EU ei ole eikä pysty elintasosta merkittävästi tinkimättä muuttumaan muista riippumattomaksi taloudeksi.

Taloutensa kilpailukyvyn ja resilienssin varmistaakseen EU:n on saatava aikaiseksi uusia strategisia kauppa- ja kumppanuussopimuksia, joilla varmistetaan toimiva vienti ja tuonti kriittisistä raaka-aineista korkeanteknologian palveluihin sekä suotuisat olot investoinneille.

Samalla komission on harkiten ja valikoiden osattava käyttää uusia suojakeinojaan, jottei EU itse syyllisty protektionismiin. Kaupparajoitukset johtavat usein vastatoimiin, ja lopulta kauppasotiin.

Vapaakaupan ja terveen kilpailun avoimilla markkinoilla on oltava jatkossakin EU:n kauppapolitiikan ydin. Markkinat sulkemalla emme pärjää globaalissa taloudessa. Suurimpia häviäjiä silloin ovat Suomen kaltaiset, pienen kotimarkkinan maat, joiden elintaso perustuu avoimeen vientiin ja tuontiin. Siksi EU:n kauppapolitiikan tuleva suunta on erityisen tärkeää Suomelle.

Tutustu tarkemmin EK:n ehdotuksiin EU:n kauppapolitiikan uudistamisesta 2024–2029