Timo Vuori: Kauppapolitiikkamme kaipaa päivitystä

05.04.2023

Kansa on puhunut ja pulinat pois. Seuraava hallitus joutuu kotimaisten haasteiden ohella luotsaamaan Suomea geotalouden epävarmoilla vesillä. Hallituskoalitiosta riippumatta on arvioita uudelleen geotalouteen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Samoin on päivitettävä Suomen kauppapoliittiset linjat ja vienninedistämistoimet, kirjoittaa johtaja Timo Vuori.

Valtioneuvosto julkaisi vaalien alla selvityksen Suomen kaupallisista riippuvuuksista Kiinaan. Kiina-riskien päivittelyn sijasta uuden hallituksen pitää nyt keskittyä siihen, miten Suomi voi hyödyntää viennissä ja investoinneissa vihreää kasvua, talouden digitalisaation ja teollisuuden uudistumista – meillä ja maailmalla. Samalla on vahvistettava taloutemme kestävyyttä varmistamalla energian, kriittisen teknologian ja raaka-aineiden saatavuus kansallisesti ja kauppasuhteilla. Yritysten kilpailukyky luodaan kotimarkkinoilla.

EU:sta Suomi saa toki vetoapua ilmasto-, teollisuus- ja kauppapolitiikassa, mutta kahdenvälisten valtiosuhteiden merkitys korostuu ulko-, turvallisuus- ja kauppapoliittisten etujen lähentyessä. Uuden hallituksen on oltava aktiivinen EU-vaikuttaja eurovaalien 2024 lähestyessä, mutta myös kahdenvälisten suhteiden rakentaja. Vienninedistämiskoneistomme pitää olla iskukykyinen ja tuloksia aikaansaava. Uuden hallituksen on päivitettävä Suomen asema maailmantaloudessa kauppapolitiikkamme tavoitteiden uudistamisen ohella.

Suomen on pärjättävä viennissä, tuonnissa sekä kilpailussa osaajista ja investoinneista, sillä muuten meillä ei ole varaa nykyisen kaltaiseen elintasoon, hyvinvointiin tai sote-palveluihin. Kaikki hallitukseen tyrkyllä olevat puolueetkin taitavat tämän jo tunnustaa.