Timo Vuori: Uusia kauppasopimuksia, kiitos!

03.11.2022

EU:n olisi tärkeää päästä uudelleen liikkeelle ja saada tuloksia kauppaneuvotteluissaan. Suppeammatkin sopimukset tulisivat tarpeeseen, jotta EU pystyy vahvistamaan asemiaan geotalouden paineissa, kirjoittaa kansainvälisestä kaupasta vastaava johtaja Timo Vuori.

EU:n yhteinen kauppapolitiikka on ollut unionin isoja menestystarinoita. 47 kauppasopimusta 79 maan kanssa ovat turvanneet EU:n talouden kestävyyttä kriisienkin keskellä. Tavaroiden ja palveluiden kauppa on sujunut ilman yllättäviä uusia tulleja tai kaupanrajoituksia. Ja EU on noussut tärkeimmäksi kauppakumppaniksi peräti 74 maan kanssa, kun Kiina on 66 maan ja USA 31 maan tärkein kauppakumppani tilastojen valossa.

Nyt EU:n tahti solmia uusia kauppasopimuksia on selvästi hyytynyt, eikä jo tehtyjen sopimusten voimaansaattaminenkaan ole sujunut ongelmitta. Tähän on kolme selvää syytä. Ensinnäkin maailmantalouden politisoituminen heijastuu myös valtioiden välisiin kauppasopimuksiin. Toiseksi yhdistettyjen, kunnianhimoisten kauppa- ja investointisopimusten hyväksyminen on ollut tahmeaa Euroopan parlamentissa, puhumattakaan kansallisissa parlamenteissa. Kolmanneksi EU:n arvopohjainen tavoite edistää kauppasopimuksin myös ilmastotoimia, ihmisoikeuksia ja työoloja ei ole saanut varauksetonta vastaanottoa kumppanimaissa.

EU:lle olisi elintärkeätä nyt laajentaa maailman kattavinta kauppasopimusten verkostoaan, Se olisi EU:lle tehokas keino vahvistaa asemaansa muuttuvassa geotaloudessa ja varmistaa talouden arvoketjujen toimivuutta.

Samalla pitää olla valmis myönnytyksiin. Jos EU aidosti haluaa uusia sopimuksia, on senkin joustettava. Suppeammatkin kauppasopimukset voivat olla nyt oikea askel eteenpäin EU:n etujen varmistamiseksi geotalouden myllerryksessä ja kauppablokkien vahvistuessa. Samalla EU:n syytä kehittää muita keinoja vaikuttaa kauppakumppaneihin ja puolustaa talousetujaan.