Toimarin palkka – harkinnan paikka

25.03.2014

Paraikaa pohditaan ehdotusta siitä, että osakkeenomistajat päättäisivät yhtiökokouksessa toimivan johdon palkitsemisesta. Ehdotus on mielestäni hyvinkin ongelmallinen.

Piia Vuoti

Piia Vuoti, EK

Nykykäytännön mukaan toimivan johdon palkitsemista valmistellaan pörssiyhtiöiden palkitsemisvaliokunnissa tai koko hallituksessa. Päätöksen tekee hallitus. Palkitsemisjärjestelmiä siis laaditaan ja kehitetään perusteellisesti paneutuen ja erityisasiantuntemusta hyödyntäen.

Järjestelmiin sisältyy vaativia teknisiä elementtejä ja liiketoiminnan luonteesta riippuvia monimutkaisiakin rakenteita. Palkitseminen kytkeytyy myös keskeisesti organisaation johtamiseen ja operatiiviseen toimintaan. Järjestelmien tuloksia ja toimivuutta seurataan systemaattisesti ja tuloksia hyödynnetään organisaation toiminnan kehittämisessä.

Toimivan johdon palkitseminen on siis vaativa aihealue. Siitä tulee päättää siellä, missä on syvällinen tuntemus sekä palkitsemisjärjestelmistä että kyseisen organisaation johtamisesta. Tästä syystä uskallan väittää, että yhtiökokous ei ole tälle asialle oikea päätöksentekofoorumi.

Järjestelmien rakenteisiin ja perusteisiin voi yksityiskohtaisuudessaan sisältyä myös luottamuksellista tietoa. Sitä ei voi käsitellä tarkoituksenmukaisella tavalla yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksella on jo nyt paljon valtaa, kun se valitsee hallituksen ja voi tätä kautta epäsuorasti vaikuttaa toimivan johdon palkitsemiseen. Yksityiskohtaisempi vaikuttaminen ei ole käytännöllistä eikä toimivaa.

Lisäksi tulee muistaa se, että meillä palkitseminen jo tällä hetkellä on hyvin avointa ja läpinäkyvää. Osakkeenomistajat saavat palkitsemistietoa pörssiyhtiöiden julkisista palkka- ja palkkioselvityksistä. Niitä koskevaa kyselyoikeutta ne voivat jo nykyisin käyttää myös yhtiökokouksissa.

Piia Vuoti
asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK