Tuuli Mäkelä bloggaa: Kärkihankkeilla cleantech-pilotteja

03.09.2015

Biotalouden ja uusiutuvan energian kärkihankkeessa korostetaan demo- ja referenssihankkeiden rahoitusta. Parhaimmillaan sillä voi olla katalysoiva vaikutus cleantech-innovaatioiden kaupallistamiselle ja kansainvälistymiselle.

Kirjoittaja on EK:n asiantuntija Tuuli Mäkelä.

Kirjoittaja on EK:n asiantuntija Tuuli Mäkelä.

Suunnatessaan lähes kolmasosan noin miljardin euron kasvupaketistaan biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin (tai cleantechiin) hallitus on antanut selkeän ja myönteisen signaalin siitä, että nimenomaan kyseiselle alueelle halutaan panostaa hallituskauden aikana. Rahamääräisesti vaikutukset jäävät kuitenkin pikemminkin katalysoiviksi.

Toimintasuunnitelmassa on vahva painotus innovaatio- ja tutkimusrahoituksessa. Erityisesti hallitus korostaa uusiutuvan energian sekä bio- ja kiertotalouden kokeiluhankkeita ja pilotointi- ja demonstraatiorahoitusta. Tämä on oikea suunta, sillä näin lisätään panoksia uuden teknologian ja liiketoiminnan kaupallistamiseen, mikä on tyypillisesti ollut pääomaintensiivisen cleantechin ja biotalouden kompastuskivi.

Demonstraatiolaitoksilla ja referenssialueilla avataan samalla ovea cleantechin kasvaville kansainvälisille markkinoille. Painottamalla yritysten yhteishankkeita voidaan edesauttaa myös pienempiä kasvuyrityksiä pääsemään kiinni suurempiin asiakkuuksiin ja referensseihin.

Erilaisilla kokeiluhankkeilla olisi hyvä kerätä myös kokemuksia hallinnollisista esteistä ja sääntelyn sujuvoittamisesta esimerkiksi kiertotalouden edistämiseksi.

Avoimiakin kysymyksiä jäi. Miten esimerkiksi hallituksen tavoittelemaa 5 % innovatiivisten hankintojen osuutta julkisista hankinnoista voitaisiin hyödyntää biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen demohankkeiden ja käyttöönoton lisäämiseksi? Entä kuinka Team Finland -toiminnan avulla huolehditaan vielä tarmokkaammin siitä, että suomalaiset innovaatiot ja tuotteet saavat jalansijaa kilpailluilta globaaleilta markkinoilta?