Tuuli Mäkelä bloggaa: Pk-strategia oikealla asialla, mutta riittävätkö keinot?

12.03.2020

Komission teollisuusstrategian ohella julkaistu pk-strategia keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja uudistumisen kannalta olennaisiin kysymyksiin. Strategialla komissio haluaa auttaa erityisesti pienempiä yrityksiä menestymään toimintaympäristöä muokkaavien megatrendien pyörteessä. Mutta ovatko keinot liian pehmeitä?

Strategia tarttuu moniin pk-yritysten kasvun ja uudistumisen kannalta merkityksellisiin kysymyksiin. Se myös tunnistaa pk-yritysten monimuotoisuuden ja pyrkii tarjoamaan keinovalikoiman, joka puhuttelee niin startup- ja kasvuyrityksiä kuin pidemmän linjan pk-yrityksiä.

Komissio esittää strategiassaan listan toimenpiteitä, joilla pyritään mm. keventämään pk-yritysten hallinnollista taakkaa, helpottamaan markkinoillepääsyä EU:n sisämarkkinalla sekä lisäämään kasvua vauhdittavan rahoituksen saatavuutta EU:ssa. Strategia sisältää myös tukitoimia ja palveluja, joilla edesautetaan pk-yritysten ekologista ja digitaalista transformaatiota.

Euroopan komissio on lähtökohtaisesti oikealla asialla. Strategia kuitenkin tarjoaa enimmäkseen pehmeitä keinoja valtavien haasteiden kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja globalisaatio ratkomiseen. Niiden vaikuttavuus nojaa pitkälti strategian toimeenpanon tehokkuuteen sekä pk-yrityksille suunnattujen palvelujen tavoitettavuuteen jäsenmaissa ja kentällä. Komissio ehdottaakin kumppanuuksia EU:n ja jäsenmaiden välille strategian toteutumiseksi. Tässä on tärkeä pelipaikka myös Suomen hallitukselle, joka valmistelee parhaillaan omaa yrittäjyysstrategiaansa.