Työllisyyden nousu suhdanteiden varassa

26.04.2017

Viimeaikojen hyvistä talousuutisista paras on se, että työllisyys on alkanut vähitellen parantua. Uutisen kirkkautta himmentää, että kasvu on viimeisimpien kuukausien aikana ollut heiveröistä ja se on perustunut osa-aikaisten määrän nousuun. Kokoaikaisten työllisyys on itseasiassa laskenut, bloggaa Simo Pinomaa.

Lähiaikojen näkymät ovat kuitenkin valoisat. Investoinnit ovat kasvussa ja avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla. YT-neuvotteluja ja konkursseja oli alkuvuodesta erityisen vähän. Vuosia jatkunut teollisuuden työpaikkojen väheneminen on päättynyt, joka kertoo viennin ja avoimen sektorin elpymisestä.

Hallituksen työllisyystavoitteesta vain puolet saavutetaan

Erityisen vahvaa kasvu on ollut rakennustoiminnassa. Nousua on ollut myös energia- ja kemianteollisuudessa. ETLA:n mukaan työllisyysnäkymät ovat hyvät myös tukkukaupassa ja liike-elämän palveluissa, jotka tarjoavat muille toimialoille ostopalveluja. Myös liikenne ja viestintä työllistävät lisää. Vähittäiskaupassa työllisyys kasvaa ostovoiman tahdissa.

Näyttääkin siltä, että vajaa puolet hallituksen tavoittelemasta 110 000 työpaikkatavoitteesta vuoteen 2019 mennessä saavutetaan. Tulosta voidaan pitää kelvollisena, vaikka tähän on merkittävästi vaikuttanut taloussuhdanteiden parantuminen, eivätkä niinkään hallituksen omat toimet.

Luottamusta vahvistettu

Osaltaan työllisyyden kasvusta voidaan kuitenkin kiittää hallitusta, joka on parantanut yritysten ja kotitalouksien luottamusta. Hallituksen toimeenpanokyvystä kertoo, että sote-uudistus on vihdoin toteutumassa. Julkista taloutta sopeutetaan aidosti ja ainakin osa kestävyysvajeesta saadaan katettua. Myös toisen asteen koulutusta uudistetaan vastaamaan paremmin yritysten tarpeita.

Luottamusta on myös tukenut se, että hallitus ei ole paisuttanut niin sanottua tempputyöllistämistä. Itseasiassa kuntien ja yksityisen sektorin tukityöllistettyjen määrät olivat viime vuonna laskussa.

Kannustinloukkuihin vain pieni parannus

Hallituksen puoliväliriihen päätös päivähoitomaksujen alentamisesta pienentää kannustinloukkuja. Asumistuen neliökohtainen katto sekä tuen kehityksen sitominen kuluttajahintoihin vuokraindeksin sijasta hillitsee vuokrien nousua.

Kannustinloukkupaketin välittömät työllisyysvaikutukset ovat kuitenkin varsin vaatimattomat. Hallituksen omien laskelmien mukaan paketti lisää vain noin 5000 työpaikkaa. Näin vaatimaton tulos rapauttaa luottamusta, että maassa olisi toimintakykyinen hallitus.

Kokonaan kestävyysvajetalkoita ei voi kuitenkaan sälyttää hallituksen niskoille. Ratkaisevaa lähivuosien työllisyysnäkyminen kannalta on seuraava työmarkkinakierros. Hyvän talouskehityksen ulosmittaaminen suurina palkankorotuksina taatusti heikentäisi kilpailukykyä ja työllisyyskehitystä.

Viikon kysymys: Mitä tarkoittavat osa-aikatyö ja kokoaikatyö?
Viikon graafi: Hallituksen työllisyystavoitteesta saavutetaan puolet