Työllisyystilanne on kärjistymässä nopeasti

25.09.2014
Juha Vartia

Juha Vartia, EK

Työmarkkinoilta on kuulunut viime viikkoina surullisia uutisia: työttömyys on lähtenyt selvään nousuun. Tästä kertoo erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto. Tilastokeskuksen virallisissa työttömyysluvuissa kehitys näyttää vähemmän pahalta, koska osa työtä vailla olevista kirjautuu tilastossa työvoiman ulkopuolella oleviin piilotyöttömiin.

Tilastokeskuksen virallinen tilasto kertoo, että työttömyyden lisääntyminen on edelleen verkkaista. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastossa työttömien määrä on sen sijaan lisääntynyt nopeasti jo vuoden 2012 alusta ja samalla ero tilastokeskuksen lukuihin on kasvanut suuremmaksi kuin aiemmin vastaavissa tilanteissa.

Elokuussa tilastojen ero oli runsaat 120 000 henkilöä. Työministeriön mukaan työttömiä oli elokuussa 319 000, kun Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa niitä oli 197 000. Kausitasoitettu työttömyysprosentti oli Tilastokeskuksella 8,4 ja TEMillä 12,2.

Tilanteen synkistymisestä kertoo myös se, että työtä hakevien määrä on TEMin mukaan kasvanut viime kuukausina vieläkin nopeammin kuin työttömien määrä. Tämä voi kuvastaa ihmisten epävarmuutta työpaikastaan.

Miksi tilastot antavat erilaisen kuvan tilanteesta ja mitä niistä on pääteltävissä? Yleistäen voitaneen sanoa, että Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa kriteerit työttömyydelle ovat tiukemmat kuin TEMin työnvälitystilastossa.

Tilastokeskuksen työvoimatiedustelussa henkilöä ei luokitella työttömäksi, jos hän ilmoituksensa mukaan ei hae aktiivisesti työtä. Hänet luokitellaan tällöin työvoiman ulkopuoliseksi piilotyöttömäksi. Elokuussa näitä piilotyöttömiä oli 149 000 henkilöä.

Kun piilotyöttömät lasketaan yhteen varsinaisten työttömien kanssa, Tilastokeskuksen luvuillakin päästään lukuun 346 000. Tämä on jo enemmän kuin työttömien työnhakijoiden määrä ministeriön tilastossa. Kuukausittaisissa luvuissa on myös kausi- ja satunnaisvaihtelua.

Jotta työtön voi saada työttömyyskorvausta, hänen tulee olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja siten mukana työ- ja elinkeinoministeriön tilastossa. Yksinkertaistaen voi siis sanoa, että työttömällä on intressi olla mukana TEMin tilastossa. Myös tämä voi selittää erilaisia työttömyyslukuja. Jostain syystä erot eri indikaattoreiden välillä ovat nyt suurempia kuin ennen, joten oikean kuvan saamiseen ei riitä vain yksi luku.

Juha Vartia
ekonomisti
Elinkeinoelämän keskusliitto EK