Hyppää sisältöön
Etusivu / Blogit / Työmarkkinakeskusjärjestöt: Suomen etu on vahva panostus vihreään siirtymään

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Suomen etu on vahva panostus vihreään siirtymään

21.03.2023

Suomen taloudella ja vientiteollisuudella on loistava mahdollisuus edetä vihreän siirtymän kärjessä muiden Pohjoismaiden rinnalla, vetoavat EK, SAK, STTK ja Akava Helsingin Sanomissa 21.3.2023.

Vaaleihin valmistuvassa Suomessa ratkaistaan myös maamme linja ilmastopolitiikkaan ja vihreään siirtymään. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sitoutuneet Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen vuodelle 2035 – pidämme sitä välttämättömänä perustana Suomen ilmastopolitiikalle.

Julkisessa keskustelussa jää usein pienemmälle huomiolle nopean teknologisen kehityksen ja Venäjän sodan vauhdittama teollisuuden ja talouden globaali murros, jonka keskellä jo elämme. Investoinnit vihreään siirtymään kasvavat nyt vauhdilla. Eritoten energiasektorilla ja teollisuudessa mittavia päästövähennyksiä ollaan saavuttamassa jopa ennakoitua nopeammassa aikataulussa.

Vihreä siirtymä on edellytys ilmaston pelastamiselle. Sen rinnalla se on myös entistä selvemmin taloudellinen ja teollinen murroskohta, joka tuo valtavat investoinnit mukanaan. Tässä Suomen taloudella ja vientiteollisuudella on loistava mahdollisuus edetä vihreän siirtymän kärjessä muiden Pohjoismaiden rinnalla. Tämä nopeuttaisi irtaantumista ulkomaisesta kalliista ja ilmastolle haitallisesta fossiilisesta energiasta sekä toisi Suomeen investointeja, kasvua ja työpaikkoja. Ilmastotoimien jarruttaminen taas olisi meille monella tapaa haitallista – moni muukin maa etenee kunnianhimoisesti.

Vaikka vihreä siirtymä onkin edullisemman ja puhtaan energian sekä uusien työpaikkojen kautta hyväksi koko Suomelle, kohtelee se eri aloja ja alueita eri tavalla. Siirtymä tuleekin toteuttaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti, jotta se nauttii kansalaisten laajaa kannatusta.

Panostaminen osaamiseen on yksi keskeinen osa oikeudenmukaisuutta ja samalla vastaus työntekijäpulaan nopeasti kasvavilla vihreän siirtymän aloilla. Tämän talouskäänteen on arvioitu synnyttävän enemmän työpaikkoja kuin siinä menetetään. Osaamisen merkitystä painottavat yhä voimakkaammin niin Euroopan unioni kuin esimerkiksi kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Ilmastonmuutoksen ja myös oman taloudellisen etumme vuoksi meidän kannattaa irtaantua riippuvuudestamme fossiilisesta energiasta. Tämä muutos on jo vahvasti käynnissä eri puolilla maailmaa. Jos haluamme Suomessa saada siitä parhaan hyödyn, on meidän oltava rohkeita ja panostettava vihreään siirtymään. Se on niin ilmaston, kansantalouden kuin työllisyyden etu.


Pia Björkbacka
kansainvälisten asioiden asiantuntija, SAK

Ulla Heinonen
johtaja, EK

Piia Rekilä
yhteiskunta-asioiden päällikkö, Akava

Jaakko Haikonen
ilmasto- ja energiapolitiikka, STTK

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 21.3.2023.

Haku