Vapautetaan Ukrainasta tulevat lukukausimaksuista

Suomeen tulee nyt Ukrainasta isoja määriä Venäjän hyökkäystä pakenevia, joita meidän on syytä auttaa kaikin tavoin. Sotaa pakenevien taustat ovat moninaisia, ja yhteiskuntamme on kyettävä tarjoamaan turvallisuuden ohella mahdollisuuksia mahdollisimman normaaliin elämään. Lapset on saatava kouluun ja työhaluiset ja -kykyiset aikuiset kiinni työhön. Ukrainalaiset ovat varsin korkeasti koulutettua kansaa, ja monet tänne tulevista ovat joutuneet jättämään korkeakouluopintonsa sodan vuoksi kesken.

Nykyisen lainsäädännön perusteella tilapäiseen suojeluun oikeutetut ukrainalaiset ovat lukukausimaksuvelvollisia osallistuessaan tutkintoon johtavaan koulutukseen suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Osa korkeakouluista on jo ilmoittanut tarjoavansa Ukrainasta sotaa paenneille lukukausimaksut kattavia stipendejä, mutta tämänkaltaisessa tilanteessa olisi perusteltua varmistaa opiskelumahdollisuudet kansallisin toimin. Selkein tapa tähän olisi vapauttaa tilapäiseen suojeluun oikeutetut lukukausimaksuvelvoitteesta.

Yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien lukukausimaksuja koskevaan sääntelyyn (Yliopistolain 10 § ja ammattikorkeakoululain 13a §) tulisi nyt tehdä pikaisella aikataululla muutos, jossa tilapäiseen suojeluun perustuva oleskelulupa olisi peruste lukukausimaksuista vapauttamiseen. Nykyisellään suomalaiset korkeakoulut eivät saa periä tutkintoon johtavasta koulutuksesta lukukausimaksuja Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta. Ei myöskään sellaiselta kolmannen maan kansalaiselta, jolla on EU:n sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa. Tähän poikkeuslistaan olisi syytä lisätä myös tilapäisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa ennen syksyn yhteishaun alkua.

Emme tiedä vielä kuinka paljon Venäjän hyökkäystä pakenevia Suomeen saapuu, emmekä sitä kauanko he Suomessa tulevat olemaan. Sen kuitenkin tiedämme, että velvollisuutemme on auttaa heitä kaikin tavoin. Ukrainasta saapuvien opiskelumahdollisuuksiin suomalaisissa korkeakouluissa liittyy paljon avoimia kysymyksiä, joita joudumme tulevina viikkoina ja kuukausina ratkomaan. Ongelmien purkaminen on hyvä aloittaa vapauttamalla Ukrainasta tulevat lukukausimaksuista.