Verovinkit korona-aikojen vuokraustoimintaan

Messukeskuksesta kenttäsairaala ja hotellihuoneesta tilapäinen karanteeniasunto? Vuokrien anteeksiantoa ja pitkiä maksuaikoja? Poikkeustila tarkoittaa poikkeuksellisia ratkaisuja myös vuokraustoiminnassa ja sen verotuksesta.

Veroasiantuntija Tiina Ruohola neuvoo, miten poikkeustilaan liittyvät arvonlisäverotuksen ansat voidaan välttää. Samalla hän haastaa verokarhun mukaan koronatalkoisiin!

Apua! Vuokralaiseni meni konkurssiin! Mitä pitää huomioida?

Ensimmäiseksi tulee muistaa kiinteistöinvestointien tarkastusmenettely.

Arvonlisäverotuksessa kiinteistöinvestointeihin (= perusparannukset ja uudisrakentaminen) liittyviä arvonlisäveroja on seurattava 10 vuoden ajan. Jos 10 vuoden sisällä kiinteistöinvestoinnin valmistumisesta kiinteistön verollisessa käyttöasteessa tapahtuu muutoksia, tulee vähennyksiä tarkistaa käyttöasteen muutoksen mukaisesti.

Kiinteistön voidaan katsoa olevan verollisen toiminnan käytössä myös tyhjilläänoloaikana silloin, kun kiinteistö jää tyhjilleen verollisen toiminnan päätyttyä. Vuokranantaja voi katsoa kiinteistön pysyvän verollisen liiketoiminnan käytössä myös tilanteessa, jossa vuokralainen on asetettu konkurssiin eikä konkurssipesä hakeudu erikseen ALV-velvolliseksi.

Toiseksi, vuokranantajan on muistettava periä vuokra myös konkurssipesältä arvonlisäverollisena ja irtisanottava sopimus.

Miten käsittelen vuokran anteeksiannon ja vuokran maksunlykkäyksen?

Muista hyvityslasku!

Kun vuokranantaja antaa vuokran anteeksi, hänen on tehtävä vuokralaiselle hyvityslasku. Näin molemmille osapuolille on selvää, ettei vuokrasta tule vuokranantajalle tilitettävää arvonlisäveroa eikä vuokralaiselle vähennettävää arvonlisäveroa. Samanlainen ja samanaikainen verokäsittely sekä vuokralaisen että vuokranantajan päässä ovat tärkeitä.

Jos vuokranantaja antaa vuokralaiselle lisäaikaa vuokranmaksuun, on tilanne arvonlisäverotuksen kannalta monitulkintaisempi. Ajallisen kohdistamisen perussääntö ALV:ssa on suoriteperuste. Maksuperustetta voivat soveltaa ne verovelvolliset, joiden tilikauden liikevaihto on alle 500 000 euroa. Vuokra on jatkuvaluonteinen palvelu ja ajallisen kohdistamisen mukaan tilitys tulisi tapahtua jokaisen tilitysjakson lopussa.

Toivomme Verohallinnolta selkeää linjausta, joka mahdollistaa vuokrien maksuajan pidennyksen ilman, että tilanteesta muodostuu vuokranantajille kohtuuton. Vuokran ALV:n tilitys tässä poikkeustilanteessa vasta vuokran kerryttyä lisää mahdollisuuksia käyttää maksuaikaa yhtenä yritysten helpotuksena.

Entä jos vuokraisin tilaa väliaikaisesti ns. koronakäyttöön – esimerkiksi karanteeniasunnoksi tai kenttäsairaalaksi?

Jos tilat otetaan muuhun kuin verollisen liiketoiminnan käyttöön, tulee vuokranantajalle velvollisuus tarkistaa kiinteistöinvestoinneista tehtyjä arvonlisäveroja. Tämä saattaisi tietyissä tilanteissa tarkoittaa laajoja jo tehtyjen ALV-vähennysten palautusvelvoitteita.

Poikkeusolot vaativat kuitenkin poikkeuksellisia toimia. Toivomme myös tässä Verohallinnolta joustavuutta ja selkeää linjausta, jonka mukaan tilojen voidaan katsoa pysyvän verollisen liiketoiminnan käytössä, vaikka ne tilapäisesti otettaisiin korona-virustilanteen vuoksi muuhun käyttöön.

Verotus ei saa tulla muutoksen estäväksi betoniporsaaksi, vaan sen on mukauduttava tilanteen vaatimalla tavalla.