Vihreä kasvu on luvitusta vaille valmis

19.01.2023

Meneillään on ennennäkemätön vihreän teollisuuden investointiaalto. Nyt jos koskaan on syytä tarttua investointiluvituksen reformiin, kirjoittavat EK:n johtaja Ulla Heinonen ja johtava asiantuntija Minna Ojanperä Kauppalehdessä 19.1.2023.

Vihreiden investointiuutisten sarja sai jatkoa, kun norjalainen Blastr Green Steel julkisti suunnittelevansa fossiilivapaan teräksen tuotantolaitosta Inkooseen.

Hanke sai valtavan kansallisen huomion. Huomiota herättävää oli se, että hankkeen lupaprosessit ja niiden sujuvuus nousivat uutisoinnin keskiöön. Ja aivan aiheellisesti. Nyt on vihdoin laajamittaisesti havahduttu siihen, että viranomaisluvituksen prosessit ovat investointien ratkaisevimpia vaiheita. Niiden varassa puhtaan teollisuuden hankkeet joko etenevät, onnistuvat, viivästyvät tai pahimmassa tapauksessa kaatuvat.

EK ajaa Suomeen rohkeaa investointiluvituksen reformia. Sen tavoitteena on ratkaista nykyjärjestelmän isoimmat pullonkaulat, jotka aiheuttavat kestämätöntä hallintokuormaa ja tuottavat vuosikausien käsittelyaikoja. Tätä varten benchmarkasimme tärkeimpiä verrokkimaita, soveltaen Suomeen sopivia parhaita käytäntöjä esimerkiksi Hollannista.

Mitä sitten tulisi tehdä? Viranomaiskäsittelyyn tulee luoda uusi 1 + 1 + 1 -malli: yrityksille vain yksi asiointikanava, yksi hakemus ja yksi valitusmahdollisuus. Asiointikanavasta ja koko prosessista tulee tehdä digitaalinen ja monikielinen, mikä on tärkeää juuri ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi. Ympäristönsuojelun tasosta emme halua tinkiä, vaan päinvastoin varmistaa, että ympäristön kannalta kestävien hankkeiden eteneminen ei jää ainakaan prosesseista kiinni.

Avainasemassa on lupa- ja valvontaviranomaisten näkemysten tehokas yhteensovittaminen. Esitämme aivan uutta ’lupamestarin’ roolia, jonka päätehtävä olisi prosessin koordinaatio yli hallinto- ja yksikkörajojen. Lupamestari vastaisi keskitetysti myös yhteydenpidosta yrityksen suuntaan.

Aika ratkaisee. Siksi viranomaiskäsittelyille tulisi määritellä 8 kuukauden sitova lakisääteinen maksimikesto.

Erityisen vakavia pullonkauloja liittyy valitusprosessiin. Valitusten käsittelyä tulee tehostaa sekä minimoida ne valitukset, joita viranomaiset nykyisin tekevät toinen toisistaan.

Suoraviivaisille lupamuutoksille tulisi luoda kevyempi lupamenettely sekä laajentaa ilmoitusmenettelyn käyttöä. Rakentamista tulee sujuvoittaa hankekaavoitusta tehostamalla.

Luvituksen reformi on siis tekemistä vaille valmis. Vetoamme päättäjiin ja julkiseen hallintoon: tartutaan tähän omissa käsissä olevaan mahdollisuuteen, joka auttaa nostamaan Suomen vihreiden investointien kärkimaaksi!

Ulla Heinosen ja Minna Ojanperän kirjoitus on julkaistu Kauppalehdessä 19.1.2023.