Viikon kysymys: Mikä on asiakasseteli?

25.10.2017

Asiakassetelillä tarkoitetaan järjestelmää, jossa kansalainen voi hankkia ennalta määritellyn julkisesti rahoitetun palvelun haluamaltaan palveluntuottajalta niin, että julkinen sektori sitoutuu maksamaan kustannukset setelissä osoitettuun enimmäisarvoon asti.

Suomessa valmistellussa Sote-uudistuksessa asiakasseteleitä voi myöntää maakunnan liikelaitos, sosiaali- ja terveyskeskus tai suunhoidon yksikkö. Setelin saatuaan asiakas voi valita maakunnan hyväksymistä palveluntuottajista itselleen soveliaimman. Kun esimerkiksi sote-keskuksen lääkäri lähettää potilaan fysioterapiaan, saa potilas setelin arvoisen hoidon siltä fysioterapeutilta, jonka potilas maakunnan hyväksymistä fysioterapeuteista valitsee. Kyse ei siis ole suoraan asiakkaalle maksettavasta rahasummasta. Maakunnan liikelaitoksen tulee antaa asiakkaalle tietoa palveluntuottajista, joilta palvelun saa asiakasseteliä vastaan.

Talouskeskiviikon blogi: Sote-soppa kiehuu jälleen
Viikon graafi: Suomen ikärakenne vuosina 2016 ja 2040