Viikon kysymys: Mikä on Mankala-yritys?

28.03.2018

Energia-alalla käytössä olevassa omakustannushintaan perustuvassa mankala-toimintamallissa yritys myy tuottamansa sähkön ja lämmön osakkailleen omakustannushintaan. Osakkaat ovat sitoutuneet maksamaan yrityksen kustannukset omistusosuuksiensa suhteessa.

Toimintamalli on kirjattu myös yritysten yhtiöjärjestykseen. Mankala-yrityksen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Omistajat saavat hyödyn käyttämällä tuotteen (sähkö, lämpö) itse tai myymällä sen edelleen. Mankala-toimintamallin tavoitteena on yhdistää voimavarat ja jakaa riskit, jotta voidaan toteuttaa tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisiä suuria voimalaitoshankkeita.

Nimi Mankala-yhtiö juontaa juurensa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun vuodelta 1963, jossa käsiteltiin Kymijoessa sijaitsevan Mankala-nimisen voimalaitosyhtiön verotusperiaatteita. Päätöksen mukaan yhtiö ei saanut osingonluontoista eikä muutakaan veronalaista tuloa sen johdosta, että yhtiön osakkailtaan perimä sähkön hinta ehkä oli ollut käypää hintaa alempi.

Talouskeskiviikko: Korkovähennysrajoitukset eivät saa haitata investointeja
Viikon graafi: Yritysten investoinnit nousussa – korkovähennysrajoitukset lisäävät kustannuksia