Viikon kysymys: Mikä on palkkasumma?

16.08.2017

Palkkasummalla tarkoitetaan taloudessa tai jollain sen sektorilla maksettujen palkkojen yhteissummaa. Tilastokeskus julkistaa palkkasummakuvaajat varsin lyhyellä viiveellä, minkä vuoksi ne ovat usein käytettyjä suhdanneindikaattoreita.

Palkkasummatietojen lähteenä ovat verohallinnon aineistot, eikä niitä varten tehdä erillisiä kyselytutkimuksia tai muuta tiedonkeruuta. Palkkasummakuvaajien tulkinnassa on muistettava, että lukuihin sisältyy sekä työllisyyden että ansiotason muutoksista johtuvaa liikettä.