Viikon kysymys: Mikä on tuotannon suhdannekuvaaja?

15.03.2017

Tuotannon suhdannekuvaaja on kuukausittain julkistettava koko taloutta kuvaava indikaattori. Se antaa ennakkotietoa bkt:n kehityksestä, josta muuten on saatavilla vain neljännesvuosittaista tietoa. Suhdannekuvaaja valmistuu nopeasti noin 1,5 kuukauden kuluessa eli tammikuun tiedot olivat käytettävissä maaliskuun puolivälissä. Neljännesvuositiedot julkistuvat noin 3 kuukauden viiveellä.

Tuotannon suhdannekuvaaja perustuu liikevaihtoaineistoihin, joiden pohjalta ei voida laskea kunkin toimialan omaa arvonlisäystä. Liikevaihdon ja arvonlisäyksen kehitykset voivat poiketa toisistaan, mutta lyhyellä aikavälillä kehityksen suunta pitäisi olla varsin yhtenevä. Ajatuksena on, että suhdannekuvaaja ennakoisi arvonlisäyksen eli bkt:n kehitystä. Eroa on vain tuoreimmissa tiedoissa, sillä suhdannekuvaajan aikasarjat täsmäytetään jälkeenpäin vastaamaan varsinaista bkt:n kehitystä.

Suhdannekuvaajan kasvu on kuitenkin usein jäänyt neljännesvuosiaineistoista selvitetyn bkt:n kasvua alhaisemmaksi. Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen kasvu edellisvuodesta oli Tuotannon suhdannekuvaajan mukaan 0,2 %, kun kansantalouden tilinpidosta myöhemmin saatu lukema oli 1,6 %.

Suhdannekuvaajassa lähdeaineistona on teollisuuden ja yksityisten palvelujen osalta näiden alojen liikevaihtokuvaajat. Julkisen talouden osalta lähdeaineistona ovat palkkasummatiedot. Volyymikehityksen selvittämiseksi aineistot deflatoidaan tuottajahinta- ja ansiotasoindekseillä. Alkutuotannon lähdeaineistona toimivat maa- ja metsätalouteen liittyvät tilastot. Indikaattorin koko taloutta kuvaavan sarjan lisäksi julkistetaan myös kolme erillistä sarjaa alkutuotannosta, jalostuksesta (= rakentaminen ja teollisuus) ja palveluista. Aikasarjat ulottuvat vuoden 1996 tammikuuhun.

Talouskeskiviikon blogi: Kasvu jatkuu epävarmuudesta huolimatta
Viikon graafi: Talouskasvu jatkunee vaimeana vuonna 2017