Viikon kysymys: Mikä on Venäjän kaupan barometri?

07.11.2018

Venäjän-kaupan barometri selvittää suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien johtajien ja päättäjien näkemyksiä Venäjän kaupan ja Venäjällä olevan liiketoiminnan toteutuneesta kehityksestä edellisten 6 kk:n aikana, näkymiä seuraavien 6 kk:n ajalle ja investointeja Venäjälle.

Samalla selvitetään vastaajien arviota Venäjän talouden kehitysnäkymistä.  Tutkimus on toteutettu puolivuosittain vuoden 2002 keväästä lähtien.

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenyrityksiä edustavat henkilöt ja muiden Venäjän-kauppaa käyvien suomalaisten yritysten ylin johto/asiantuntijat.

Näkymät heikentyneet

Syksyllä 2018 barometri osoitti, että seuraavien 6 kk:n aikana noin kolmasosa vastaajista uskoo Venäjän talouden kasvuun. Keväällä tähän uskoi lähes puolet.

Joka kolmas ilmoitti syksyllä 2018 liiketoimintansa kasvaneen. Keväällä vastaava luku oli 44 prosenttia.

Barometriin vastaajista runsas kolmannes odotti syksyllä 2018 liiketoimintansa kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Keväällä kasvua odotti 54 prosenttia vastaajista.

Talouskeskiviikko: Venäjän-kaupassa mahdollisuuksia – kilpailu kovenee
Viikon graafi: Venäjälle suuntautuvan tavaraviennin arvo pysynyt matalana