Viikon kysymys: Miksi työllisyysaste nousi nopeammin kuin työllisten määrä?

25.01.2017

Työllisyysaste ja työllisten lukumäärä kuvaavat samaa ilmiötä: työpaikkojen määrää kansantaloudessa. Viime aikoina ne ovat kehittyneet hieman eri tavalla. Työllisyysaste on noussut selvästi, mutta työllisten lukumäärässä on vain hiuksenhieno nousu. Mistä tämä johtuu?

Työllisyys on tavallaan työpaikkojen lukumäärän ”raakasarja”. Se kertoo kaiken kaikkiaan, kuinka monta henkilöä Suomessa on töissä. Virallinen koko väestön työllisyysaste sen sijaan lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena saman ikäisestä väestöstä.

Työllisyysasteen viimeaikainen kohoaminen osaltaan johtuu siitä, että 15-64 vuotiaiden määrä on laskussa.

Talouskeskiviikon blogi: Työllisyyskehityksen suunta oikea, mutta tahti hidas