Viikon kysymys: Mitä tarkoitetaan julkisilla menoilla?

21.09.2016

Julkiset menot tarkoittavat sitä rahasummaa, joka käytetään julkisyhteisöjen eli valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen menoihin. Luku kuvaa julkisen talouden laajuutta ja sitä, kuinka paljon rahaa julkisen sektorin kautta kulkee.

Julkisyhteisöjen menot voidaan jaotella esimerkiksi kuntien ja valtion palveluksessa olevien henkilöiden palkkakustannuksiin, tavaroiden ja palveluiden ostoihin, investointeihin, tulonsiirtoihin kuten eläkkeisiin ja työttömyysturvaan sekä julkisen velan korkomenoihin.

Kun julkiset menot suhteutetaan bruttokansantuotteeseen, saadaan käsite menosuhde. Suomessa menosuhde on noussut noin 58 prosenttiin BKT:sta. On tärkeää huomata, että menosuhde ei kerro sitä, mikä on julkisen sektorin osuus BKT:sta.

Tämä johtuu siitä, että tuotannon arvoa kuvaava BKT ei koostu julkisista ja yksityisistä menoista vaan yksityisestä ja julkisesta arvonlisäyksestä. Kun julkiset menot suhteutetaan BKT:hen, tarkastellaan kahden eri tunnusluvun välistä suhdetta, ei toisen osuutta toisesta.

Simo Pinomaa bloggaa: Hillittyä menoa julkisessa taloudessa

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)