Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa EMU-alijäämä ja EMU-velka?

09.03.2016

Euroopan unioni valvoo jäsenmaidensa taloutta tarkkailemalla julkisen sektorin (valtio, kunnat ja sosiaalirahastot) kuntoa. Erityisen tarkassa valvonnassa ovat ne maat, jotka muodostavat raha- ja talousliiton sekä käyttävät yhteistä valuuttaa euroa.

EMU-alijäämä kuvaa julkisyhteisön tulojen ja menojen erotusta. Käsite on likimain sama kuin julkisyhteisöjen nettoluotonanto. EU:n sääntöjen mukaan alijäämä ei saa ylittää 3 prosentin rajaa.

Suomessa EMU-alijäämä antaa helposti liian myönteisen kuvan julkisen talouden tilasta. Tämä johtuu siitä, että yksityisen eläkejärjestelmän vuotuinen ylijäämä on sisällytetty julkisen talouden tasapainoon. Useimmissa maissa vastaavaa korjausta ei tehdä.

EMU-velka kuvaa julkisyhteisön velkaantumista suhteessa bruttokansantuotteeseen. Euroopan unionin sääntöjen mukaan maan EMU-velkasuhde ei saa olla 60 % suurempi.

Useimmissa euromaissa suhde on paljon tätä korkeampi. EU-maissa EMU-velkasuhde on keskimäärin 85 prosenttia suhteessa BKT:hen. Suomen EMU-velka ylitti 60 prosentin rajan vuonna 2015.

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)