Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa finanssipolitiikka?

14.03.2018

Finanssipolitiikalla tarkoitetaan hallituksen toimia, joilla ohjataan julkisia menoja ja niiden rahoitusta.  Finanssipolitiikka ratkaisee esimerkiksi, kuinka paljon jonain vuonna julkisia menoja on enemmän kuin tuloja ja kuinka paljon valtion pitää ottaa velkaa.

Koska rahasummat ovat suuria, tällaiset päätökset vaikuttavat koko kansantalouden kehitykseen. Elvyttävä finanssipolitiikka tarkoittaa julkisen talouden ylijäämän pienentämistä tai alijäämän kasvattamista. Se on käytännössä verojen alentamista tai julkisten menojen kasvattamista (kuten julkisen sektorin investoinnit, kulutus ja tulonsiirrot).

Elvyttävän talouspolitiikan vastakohtana on kasvua hillitsevä finanssipolitiikka, jossa kiristetään verotusta tai rajoitetaan julkista kulutusta ja investointeja.

Suomessa finanssipolitiikkaa johtaa valtioneuvosto ja ministeriöistä erityisesti valtiovarainministeriö. Toisin kun moni kuvittelee, finanssipolitiikka EI tarkoita rahapolitiikkaa. Siitä päättävät eri maiden keskuspankit, euromaissa Euroopan keskuspankki. Rahapolitiikalla vaikutetaan maan korkotasoon ja liikkeellä olevan rahan määrään. Finanssipolitiikka ja rahapolitiikka ovat osa talouspolitiikkaa.

Finanssipolitiikan tavoitteista, eli siitä kuinka julkinen talous kerää ja käyttää varoja, sovitaan hallitusohjelmassa. Verotusta, sosiaaliturvaetuuksia, eläkkeitä ja niiden rahoitusta koskevat ratkaisut muuttavat talouden rakenteita ja ohjaavat näin kansalaisten, kotitalouksien ja yritysten toimintamahdollisuuksia.

Finanssipoliittiset päätökset ovat siis osa yhteiskunnallista rakennepolitiikkaa ja vaikuttavat talouteen pitkälle tulevaisuuteen. Julkisen talouden suunnitelma, valtiontalouden kehykset ja valtion talousarvio ovat välineitä, joilla hallitus toteuttaa finanssipolitiikkaansa.

Talouskeskiviikko: Riskit maailmantalouden hyytymiseen kasvaneet
Viikon graafiSote-uudistus ja työllisyyden nousu katkaisevat velkasuhteen kasvun